Belgische gezinnen sparen een kleiner deel van hun inkomen

De Belgische spaarquote, die weergeeft hoeveel de gezinnen van het beschikbare inkomen kunnen sparen, is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en de Nationale Bank van België (NBB).

In het nieuws: De Belgen konden in het eerste kwartaal van dit jaar 14 procent van het beschikbare inkomen sparen.

  • Dat is een afname in vergelijking met het vierde kwartaal van 2023. Toen bedroeg de spaarquote nog 15,1 procent.
  • De afname is te verklaren door een dubbele dynamiek: enerzijds daalde het beschikbaar inkomen van de gezinnen met 0,5 procent, anderzijds stegen hun consumptieve bestedingen met 0,8 procent.
    • “De beloning van werknemers is de voornaamste factor achter de daling van het beschikbaar inkomen van de gezinnen en draagt er met -1,1 procentpunt toe bij”, aldus de NBB. “Deze neerwaartse trend is een normalisering ten opzichte van het hoge niveau in het voorgaande kwartaal, dat werd beïnvloed door de uitkering van koopkrachtpremies.”

Lichte stijging investeringsquote

Ook dit: Uit het rapport van het INR en de NBB blijkt ook dat de investeringsquote is gestegen van 8,4 procent in het vierde kwartaal van 2023 naar 8,5 procent in het eerste kwartaal van 2024. Het gaat onder meer om uitgaven aan de bouw en renovatie van woningen.

Ook dit (2): Tot slot leert het rapport ons dat het financieringssaldo van de overheid lichtjes is verbeterd.

  • Het begrotingstekort bedroeg tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 5,2 procent in het voorgaande kwartaal.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.