Belgische consumenten winnen aan koopkracht

De koopkracht van de Belgische gezinnen zat in 2019 in de lift en zal ook de komende jaren stijgen, voorspelt de Nationale Bank.

De koopkracht van de Belgen stijgt dit jaar alleen al met een forse 2,7 procent. ‘De piekende groei heeft te maken met de ingebouwde vertragingen in het indexmechanisme in combinatie met de afnemende inflatie’, zegt de Nationale Bank. ‘Doordat lonen en vervangingsinkomens typisch geïndexeerd worden op basis van hogere inflatieritmes uit het verleden, krijgen de reële inkomens tijdelijk een boost. Daar kwam nog het effect van de tax shift (de belastinghervorming door de federale regering) bij.’

Het reële beschikbare inkomen, de maatstaf voor koopkracht, zet het beschikbare inkomen af tegen het prijspeil. Ook voor de komende jaren verwacht de Nationale Bank dat de koopkracht zal stijgen, zij het in een trager tempo, met ongeveer 1,2 tot 1,5 procent per jaar. Tussen 2019 en 2022 komt er zo gecumuleerd 7 procent bij.

Sparen of consumeren?

Dat betekent nog niet dat we massaal ook meer gaan consumeren. ‘De huishoudens passen hun bestedingen gewoonlijk maar geleidelijk aan. Dat verklaart waarom de private consumptie in 2019 trager stijgt dan de koopkracht van de gezinnen.’

De extra koopkracht wordt in een eerste fase vooral gespaard. Bijgevolg piekt de spaarquote, die uitdrukt welk percentage van ons beschikbare inkomen we niet consumeren, dit jaar.

‘In de volgende jaren gaat de spaarquote weer naar beneden, omdat de consumptie iets sterker zal groeien dan het reële beschikbare inkomen’, verwacht de Nationale Bank.

De groei van onze koopkracht (de blauwe balkjes) piekt in 2019. Tegelijkertijd piekt ook onze spaarzin (de vaste lijn) – bron: Nationale Bank

Lees ook:

Belgische consumenten zien toekomst rooskleuriger in

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20