België breekt record elektriciteitsexport dankzij kernenergie

Ons land heeft nooit zoveel stroom geëxporteerd als in 2021. Bij die verwezenlijking speelden de kerncentrales een grote rol, zo blijkt uit een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Voor het derde jaar op rij is de internationale export toegenomen, voert Elia aan.

 • Hoewel België vroeger een netto-importeur van elektriciteit was, is ons land nu netto-exporteur (6,6 terrawattuur aan netto-export in 2021).
 • Er werd 21,7 terrawattuur geëxporteerd, een nieuw exportrecord. In vergelijking met de export in 2020 (13,7 terrawattuur) betekent dit een stijging met 59 procent.
 • Door interconnectie met de buurlanden – via de onderzeese hoogspanningskabel Nemo Link bijvoorbeeld met Groot-Brittannië – is er ook meer uitwisseling mogelijk.

Kernenergie

Naast de interconnectie is voor de exportcijfers ook de verdienste van kernenergie groot.

 • De beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales was in 2021 erg groot. Dat leverde kernenergie een aandeel van 52,4 procent van de in België opgewekte elektriciteit op.
 • “Iets meer dan de helft van de opgewekte stroom in België kwam van de kerncentrales in Doel en Tihange, die dankzij weinig stops en onderhoud aanzienlijk meer stroom konden genereren dan de voorgaande jaren,” schrijft De Tijd
 • Meer kernenergie betekende ook minder nood aan gas. Maar wellicht werd de daling van het gasaandeel in de elektriciteitsmix nog het meest gevoed door de torenhoge gasprijzen.

Hernieuwbaar

Ook de productie van wind- en zonne-energie steeg in 2021, zij het licht.

 • De productie bedroeg 15,2 terrawattuur (ten opzichte van 15 terrawattuur in 2020).
 • Dit zou komen door een toename van de capaciteit van windparken op land (+11%) en zonnepanelen (+17%).
 • De productie van windparken op zee blijft stabiel in vergelijking met vorig jaar (+0,4%). “Dit is logisch omdat er geen bijkomende capaciteit is geïnstalleerd”, luidt het.
 • De productie van windparken op land ging echter met drie procent achteruit, ondanks dat de productiecapaciteit daar wel is opgedreven.
  • De verklaring zou kunnen zijn dat 2021 een jaar was met uitzonderlijk weinig wind, en bijzonder lage windsnelheden.

Met bijdrage van Belén Zárate Garay

(ns)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.