Roep om bedrag maaltijdcheques te verhogen klinkt almaar luider: een op de twee ontvangers moet besparen op voeding

De maaltijdcheque blijft een populair extralegaal voordeel in ons land. Alleen neemt de koopkracht van die cheque af door de hoge inflatie. Meer en meer werknemers die zo’n extralegaal voordeel krijgen, moeten noodgedwongen besparen op voeding, leert een onderzoek van Voucher Issuers Association (VIA), de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques.

Waarom is dit belangrijk?

Vorig jaar kregen meer dan 2,8 miljoen werknemers in ons land maaltijdcheques. Dankzij dat extralegaal voordeel krijgen ze een extra budget om voeding te kopen. Voor veel werknemers is de maaltijdcheque dan ook een onmisbaar onderdeel van hun verloningspakket.

In het nieuws: Uit een onderzoek van Listen in opdracht van VIA bij 1.102 werknemers blijkt dat 50 procent van de begunstigden van maaltijdcheques zich genoodzaakt ziet om te bezuinigen op hun boodschappen.

  • De sectororganisatie merkt op dat het over een forse toename gaat in vergelijking met 2021. Toen gaf zo’n 30 procent van de werknemers met maaltijdcheques aan dat ze moesten besparen op voeding.

Details: Het onderzoek van VIA toont ook aan dat de maaltijdcheque voor veel werknemers een cruciaal onderdeel is van het verloningspakket.

  • In de huidige inflatiecontext geeft 50 procent van de werknemers aan dat de maaltijdcheque een essentiële rol speelt bij het in evenwicht brengen van hun maandelijkse voedingsbudget. Bij mensen met een lager inkomen loopt dat cijfer op tot 79 procent.
  • Bijna de helft van de respondenten gebruikt hun maaltijdcheques binnen twee weken na ontvangst.

Hoger bedrag maaltijdcheque

De kwestie: Aanpassen aan inflatie? In tegenstelling tot de lonen worden veel extralegale voordelen niet aangepast aan de gestegen levensduurte. Daardoor neemt de koopkracht van die extraatjes, waaronder de maaltijdcheques, af. Het maximumbedrag per maaltijdcheque – 8 euro – is sinds 2016 al niet meer aangepast.

  • 85 procent van de werknemers met maaltijdcheques wenst dat het maximumbedrag wordt verhoogd tot 12 euro en 96 procent tot minstens 10 euro.
  • Uit een eerder onderzoek van VIA bleek dat er ook heel wat animo bij de bedrijven is om dat maximumbedrag op te trekken. Twee van de drie bevraagde ondernemingen is voorstander van zo’n verhoging. Een derde is zelfs bereid om de werknemers een maaltijdcheque van 12 euro per dag toe te steken.
  • Volgens Sven Marinus, voorzitter van VIA, is een verhoging van de maaltijdcheque ook in het voordeel van de Belgische handelaars. “Ze profiteren daar rechtstreeks van aangezien de maaltijdcheques alleen op het Belgisch grondgebied kunnen worden besteed.”

(evb)

Meer