Bangladesh toont hoe je kinderen in leven houdt

Bangladesh, nochtans één de armste landen van de Aziatische regio, heeft de voorbije decennia het aantal kindersterftes gevoelig kunnen terugschroeven. In het begin van de jaren negentig lag in Bangladesh het overlijdensrisico voor kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar nog 54 procent hoger dan het wereldwijde niveau. Nu ligt het Bengaalse cijfer 16 procent onder het gemiddeld cijfer dat over de hele planeet wordt opgetekend.

Het succes van Bangladesh, een staat met meer dan 160 miljoen inwoners, kan als een voorbeeld dienen voor andere landen die met dezelfde problemen moeten afrekenen. Bovendien wordt in Bangladesh bewezen dat goedkope, eenvoudige en zelfs imperfecte oplossingen een grote hulp zijn.

Opportuniteiten

“Geraamd wordt dat elk jaar een half miljoen kinderen aan darmaandoeningen, waaronder cholera en dysenterie, sterven,” benadrukt het magazine The Economist. “Bovendien wordt de gezondheid door de herhaalde infecties verder verzwakt, zodat ook voor andere bedreigende aandoeningen, zoals longontsteking, een grotere gevoeligheid ontstaat. Het is dan ook bijzonder positief dat een land zoals Bangladesh enorme vooruitgang heeft geboekt.”

“De sterfgevallen door darmziekten zijn er de voorbije twee decennia met 90 procent gedaald. Samen met een doorgedreven vaccinatieprogramma en een gestage economische groei heeft dat voor een sterke inkrimping van de kindersterfte gezorgd.”

Die resultaten openen volgens experts ook opportuniteiten voor andere arme landen. “In een ideale wereld kan de volledige bevolking terugvallen op drinkbaar water,” aldus The Economist. “Ook voor het verwerken van het afvalwater kan op veilige en efficiënte systemen beroep worden gedaan. In arme landen blijken echter ook halve maatregelen grote successen opleveren. “

“Bengaalse dorpen zijn meestal uitgerust met waterputten en latrines. Vaak is die infrastructuur door de huishoudens zelf gebouwd. Vaak liggen de waterputten gevaarlijk dicht bij de latrines, maar dat blijkt geen probleem. Mogelijke besmettingen kunnen die afstand ondergronds blijkbaar niet overbruggen.”

Basishygiëne

“Veel belangrijker is dat een gemeenschap vele waterputten en toiletten heeft,” zegt The Economist. “Door een grotere beschikbaarheid zullen ook meer mensen van de infrastructuur gebruik maken. Maar dat levert weinig succes op indien ook niet op de mentaliteit wordt gewerkt. Ook in India werden veel latrines gebouwd, maar toch maakt slechts een klein deel van de bevolking van die mogelijkheden gebruik.”


© The Economist

“In Bangladesh heeft men er echter voor gezorgd dat het gebruik van de latrines door de lokale gemeenschappen van hun inwoners wordt geëist. Bovendien bleek het een succes om eerst infrastructuur voor de armste populatie te bouwen. Rijkere gezinnen bleken daarna gemakkelijker dat voorbeeld te volgen.”

Daarnaast kan worden gewezen op een product dat in het begin van de jaren zestig door Amerikaanse militaire artsen in Bangladesh is geïntroduceerd om acute diarree te behandelen. Het middel kan overal tegen een goedkope prijs worden gekocht en wordt massaal gebruikt.

“De meest efficiënte bescherming bestaat echter uit de toepassing van basishygiëne,” aldus nog The Economist. “Bacteriën gedijen goed op menselijke handen en kunnen zich op voedingsproducten snel vermenigvuldigen. Het is dan ook aangewezen om moeders in arme landen ertoe te brengen om hun handen te wassen en maaltijden op te warmen. Dat kan enorme resultaten opleveren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20