‘t Is gebeurd, Antwerpen telt nu meer allochtonen dat autochtonen

De stad Antwerpen telt voor het eerst meer inwoners van allochtone afkomst dan van autochtone afkomst. Dat blijkt uit de meest recente data van de Stadsmonitor. Onder minder dan 25-jarigen loopt de migratieachtergrond zelfs op tot boven 70%. Volgens de beschikbare gegevens vormen Noord-Afrikanen de allergrootste groep allochtonen, maar ook Aziaten en West-Europeanen zijn sterk vertegenwoordigd.

Eerder deze maand was socioloog Jan Hertogen al tot gelijkaardige cijfers gekomen in zijn Bericht uit het Gewisse (npdata):

Antwerpen: 53,2% van vreemde herkomst

In 2018 zou bij extrapolitie 53,2% van de Antwerpse bevolking van vreemde herkomst zijn, tegenover 46% in 2014, een verschil van 3,1% met de Buurtmonitor Antwerpen. Bij npdata wordt dit verschil nog een beetje uitvergroot omdat hier alle inwoners van vreemde afkomst mee in de berekening worden betrokken, weliswaar volgens een andere methode.

De gegevens van de Buurtmonitor Antwerpen (BM Antw.) een minimale situatie vergeleken met de Integratiemonitor (IM VL G) en ook met de eigen berekening van npdata.be

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de politiek. Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er nog 235.797 ‘oude Belgen’ en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 waren er 24.385 ‘oude Belgen’ en 27.734 meer met migratieachtergrond. […] Het betreft 10% van het kiespubliek waarvan het stemgedrag het verschil kan maken.

Uit een exitpoll op 14 oktober, die werd uitgevoerd door de ­Universiteit Antwerpen (UA), blijkt dat 80% van de Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen links stemden. Vooral de PVDA, met 30,8% van de stemmen, doet het goed, terwijl de N-VA bij deze groep opvallend laag scoort. Als kleine partijen zoals Be.One en D-SA niet meegerekend worden, stemt zelfs 90% van de Antwerpenaren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond voor de drie gekende linkse partijen.

Hertogen: “Enkel 40- en 50-plussers houden N-VA nog recht in Antwerpen”

Hertogen: “Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd krijgt […] zou van minder depressief worden. Zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele Vlaams Belangstemmen te winnen. Om eventueel nog, zoals in 2012 met de hakken over de sloot te geraken. Maar misschien niet genoeg snelheid meer hebben om overeind te blijven en dan in het water te vallen.

In feite is De Wever burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. En wanneer de NV-A in de komende parlementsverkiezingen de verzamelde klassieke partijen niet opzij kan zetten is het ook daar voor hem en NV-A bekeken zaak.

Enkel de 40 en 50+ houden rechts en extreem-rechts nog recht in Antwerpen. Dat De Wever uitdrukkelijk appelleert aan de restanten van het extreem-rechts en de historische frustratie van de oude Belgen wordt hier pijnlijk geïllustreerd.”

De toekomst van een stad aflezen uit de samenstelling van de 0- tot 6- jarigen

Echt verwonderen moeten deze cijfers niet. Al in maart 2015 schreef Hertogen het volgende:.

Hertogen: “Binnen 12 jaar (nu 8 dus) zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.”

Bezali staat voor Berendrecht – Zandvliet – Lillo

“De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste jaren. Onder hen zeker kinderen die ook ‘Berbers’ als taal zullen leren. Naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het ‘schoon’ Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20