Meer dan 1 op 2 kinderen in Antwerps basisonderwijs volgt islamitische godsdienst

In het stedelijk onderwijs in Antwerpen volgt dit schooljaar voor het eerst meer dan de helft van de leerlingen van de basisscholen islamitische godsdienst. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

In totaal zijn 12.300 kinderen ingeschreven in het stedelijk basisonderwijs. daarvan volgt 52,4% islamitische godsdienstles. Dat is bijna ruim drie keer zo veel  als het aantal dat katholieke godsdienstles volgt (18,7%).   1,6% van de kinderen volgt protestantse les, nog eens 26,4% kiest voor niet-confessionele zedenleer. De cijfers komen van schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld), die antwoordde op een vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang). Opmerkelijk is volgens de krant de concentratie van moslimkinderen in bepaalde stadsdelen. De grootste concentratie is te vinden op het Kiel (83%), in Antwerpen-Noord (64%) en in Borgerhout (63%). Buiten de stad liggen de cijfers een pak lager. In Ekeren gaat het om 14% en in Berendrecht-Zandvliet-Lillo (Bezali) om 15%. De basisschool Flora in Borgerhout telt met 94% het grootste percentage kinderen die islam-onderricht volgen. Antwerpen telt 58 basisscholen, waarvan er in 33 meer dan de helft kinderen islamitisch godsdienstonderricht volgen. Jaarlijks stijgt hun percentage met ongeveer 2%.

De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en ‘Berbers’

Echt verwonderen moeten deze cijfers niet. Al in maart 2015 stelde socioloog Jan Hertogen op basis van de Buurtmonitor Antwerpen  volgende tabel op, die de toekomst van Antwerpen wilde verduidelijken.

Hertogen: “Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het percentage van aantal 0-6 jarigen in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12 jaar (nu 10 dus)  zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.”

“De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste jaren. Onder hen zeker kinderen die ook ‘Berbers’ als taal zullen leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het ‘schoon’ Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20