Amerikanen zijn ‘politieke correctheid’ moe

In de Verenigde Staten voelt een grote meerderheid van de bevolking nog maar weinig affiniteit met de politieke wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie More in Common bij achtduizend Amerikaanse burgers. De onderzoekers maken daarbij gewag van een grote populatie politiek uitgeputte Amerikanen.

De studie kwam tot de vaststelling dat een grote meerderheid van de bevolking van de Verenigde Staten de aanhoudende eis op politieke correctheid afwijst en zich ook niet thuis voelt in de strakke partijbanden die het Amerikaanse moderne politieke discours lijken te beheersen.

Verdeeldheid

“Vele Amerikanen hebben een afkeer van de huidige wrijvingen die voor de hedendaagse politieke cultuur kenmerkend zijn,” zegt onderzoeksleider Tim Dixon, één van de oprichters van More in Common. “Bijna 90 procent van de ondervraagden stelden op dit ogenblik in de Verenigde Staten de zwaarste periode van verdeeldheid uit hun leven door te maken.”

“Vele Amerikanen hebben dat probleem in eigen familie of binnen de persoonlijke vriendenkring moeten ervaren. Vanuit elke hoek van het land horen we getuigenissen dat de politiek als een splijtzwam optreedt in families en vriendschappen en vaak een impact heeft op de werkomgeving en het dagelijks leven.”

“De meeste Amerikanen hebben genoeg van die verdeeldheid,” zegt Dixon nog. “De Amerikanen kunnen op veel punten grote meningsverschillen tonen, maar een duidelijke meerderheid voelt zich uitgeput door de polariserende conflictsituaties die de nationale politiek beheersen, maar ook op lokaal vlak tot bittere meningsverschillen leiden tussen familieleden, buren en collega’s.”

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking zichzelf als een progressief activist definieert, terwijl amper 6 procent naar eigen zeggen als een toegewijd conservatief mag worden beschouwd.

“Nog eens 19 procent omschrijft zichzelf als een traditioneel conservatief, maar de rest van de bevolking kan tot de politiek uitgeputte meerderheid worden gerekend,” benadrukken de onderzoekers. “Deze groep is een amalgaam van gematigden (15 procent), politiek ongeïnteresseerden (26 procent), passieve progressieven (15 procent) en traditionele progressieven (11 procent). “

“Deze groepen volgen geen enkele uitgesproken politieke strekking. Wel delen zij een gemeenschappelijk gevoel van afwijzing van het gepolariseerde nationale debat, een bereidheid om flexibele politieke standpunten te hanteren en een gebrek aan inspraak in de nationale conversatie.”

Samenhorigheid

Het onderzoek toonde nog aan dat de uitgeputte meerderheid zowel de eis op politieke correctheid als haatspraak als een probleem omschrijft. Politieke correctheid wordt door 82 procent als een knelpunt bestempeld, terwijl 80 procent datzelfde zegt van haatspraak.

Daarentegen moest worden vastgesteld dat een meerderheid van de toegewijde conservatieven haatspraak niet als een probleem zegt te ervaren, terwijl anderzijds een meerderheid van de progressieve activisten politieke correctheid niet als een knelpunt aanvoelt. “De resultaten van de studie tonen dat de gepolariseerde vleugels van de Amerikaanse maatschappij een andere visie hanteren dan de meerderheid van de bevolking,” betoogt Dixon dan ook.

Onder meer bleek dat 64 procent van de ondervraagden van mening was dat inwoners die als kind illegaal naar de Verenigde Staten waren gebracht, een kans zouden moeten krijgen om als Amerikaans burger zijn leven te kunnen verder zetten. Bij de progressieve activisten loopt dat cijfer echter op tot 99 procent, maar valt daarentegen terug tot amper 28 procent bij de toegewijde conservatieven.

Verder werd opgetekend dat 54 procent van de Amerikanen van mening is dat het feminisme momenteel voor belangrijke knelpunten vecht. Bij de progressieve activisten stijgt dat cijfer tot 94 procent, tegenover amper 8 procent bij de toegewijde conservatieven.

Ook de standpunten over de Amerikaanse president Donald Trump vertonen grote verschillen. Trump geniet steun van 98 procent van de toegewijde conservatieven, maar wordt door 99 procent van de progressieve activisten afgewezen. De meerderheid van de Amerikaanse bevolking situeert zich ongeveer in het midden tussen die twee extremen.

Rond een aantal standpunten blijken echter ook binnen de brede Amerikaanse samenleving aanzienlijke meningsverschillen. Onder meer werd vastgesteld dat 51 procent van mening is dat de immigratie goed is voor de Verenigde Staten, terwijl 49 procent een tegenovergestelde mening hanteert.

Er kon echter ook worden gemeld dat 77 procent van de ondervraagden van mening is dat de meningsverschillen bij de bevolking niet groot genoeg zijn om de samenhorigheid te kunnen ondermijnen.

Een aanzienlijk gedeelte van de schuld voor het Amerikaanse gevoel van verdeeldheid moet volgens Dixon worden toegeschreven aan de impact van de sociale media, die volgens hem het nationale debat verstoren.

Hij merkt op dat het Amerikaanse publiek in de sociale media constant wordt geconfronteerd met karikaturen van de tegenpartij.

“De meeste Amerikanen – met inbegrip van progressieven en conservatieven – zijn in werkelijkheid veel redelijker dan ze tegenover de andere zijde worden afgeschilderd,” besluit Dixon.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20