Amerikaanse centrale bank overweegt om inflatiedoelwit op te trekken

Om de trage economische groei aan te zwengelen, denkt de Fed eraan om het inflatiedoelwit van 2 procent te verhogen. Dat meldt de Britse zakenkrant The Financial Times.

De Federal Reserve (Fed), het Centrale banksysteem van de VS, heeft een dubbel mandaat van het Congres, het Amerikaanse parlement: Een monetair beleid voeren gericht op een maximale tewerkstelling, en prijsstabiliteit.

Prijzen die niet te snel stijgen (inflatie) of dalen (deflatie) zorgen ervoor dat de koopkracht zoveel mogelijk behouden blijft. Als de prijzen met net iets minder dan 2% per jaar stijgen op de middellange termijn is er sprake van prijsstabiliteit.

In het algemeen probeert de Amerikaanse centrale bank die stabiele prijzen te realiseren door te mikken op een inflatie van ongeveer twee procent. Inflatie is een algemene maatstaf voor de stijging van de levensduurte. Functionarissen van de Fed, net als Europese centrale bankiers, zien een inflatie van 2 procent als een niveau dat economische groei ondersteunt zonder de prijzen te veel te doen stijgen.

Maar zelfs al is de werkloosheid in de VS gedaald tot een recordlaagte (3,6 procent, laagste in 50 jaar), blijven de prijzen momenteel te laag. Daardoor geraakt ook de economische groei niet op een gewenst niveau.

Controversiële zet

Daarom overweegt de Fed om een nieuwe regel in te voeren dat de inflatie boven de twee procent zou laten gaan. Dat melden welingelichte bronnen aan de Britse zakenkrant The Financial Times.

Dat is een controversiële zet. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, kreeg veel kritiek toen hij deze zomer weigerde om het inflatiedoelwit op te trekken. Verschillende vooraanstaande economen drongen daarop aan toen een studie verscheen dat met zo’n zet de economie na de Grote Depressie van 1930 sneller zou hersteld zijn.

Centrale bankiers staan weigerachtig tegen een inflatiedoelwit van meer dan 2 procent. Het is al moeilijk om het niveau van twee procent te halen, laat staan 3 tot 4 procent. Bovendien hebben bedrijven de neiging om investeringen uit te stellen bij stijgende prijzen, wat de dreiging van een recessie groter kan maken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20