Ambiverten zijn betere verkopers en hebben meer invloed dan extroverten

Op de arbeidsmarkt wordt vaak gediscussieerd over de troeven en nadelen van extroverte en introverte werknemers, maar in werkelijkheid is de ambiverte persoonlijkheid het superieure type medewerker. Dat zegt Larry Kim, oprichter van het technologiebedrijf Wordstream, op de nieuwssite Inc.com. Ambiverten vormen de meerderheid van de populatie, maar zijn volgens Kim bovendien ook succesvoller en invloedrijker. “In human resources wordt nagenoeg alleen gesproken over extroverten en introverten,”? voert Larry Kim aan. “Daarbij laat men uitschijnen dat de werknemer tot één van beide types moet behoren. Nochtans had psycholoog Carl Jung al aangegeven dat er tussen de sociale extrovert en de teruggetrokken introvert een grote middengroep met minder uitgesproken karaktereigenschappen bestaat.” “Die middengroep kan bestempeld worden als ambiverten, die bepaalde eigenschappen van de twee andere types combineren. Niet alleen vormen de ambiverten de meerderheid van de populatie, maar blijken ook als werknemer superieur te zijn tegenover de extroverten en ambiverten.”? “In het verleden werd vaak aangevoerd dat extrovertegen als verkoper de beste resultaten zouden halen, maar onderzoek van management-specialist Adam Grant heeft al uitgewezen dat er in werkelijkheid nagenoeg geen verband kan worden vastgesteld,”? geeft Larry Kim aan. “Grant toonde aan dat ambiverten een grotere verkoopsproductiviteit laten optekenen dan extroverten of introverten.” “Hij voerde daarbij aan dat ambiverten in staat zijn om een flexibel patroon van praten en luisteren te hanteren, waardoor ze voldoende assertiviteit en enthousiasme kunnen opbrengen om een verkoop te realiseren, maar ook de bereidheid hebben om naar de consumenten te luisteren en minder risico lopen op overdreven zelfvertrouwen.”? “Evenwichtigheid is het geheim van de ambivert,”? verduidelijkt Larry Kim. “Ambiverten hebben extroverte en introverte eigenschappen, maar laten tussen die kenmerken een goede balans optekenen. Ambiverten vertonen een grotere stabiliteit en kunnen zich tevens inleven in de rustige omgeving van de introvert als in de drukke en uitbundige wereld van de extrovert.” “Tevens beschikken de ambiverten over een grotere emotionele stabiliteit, waardoor ze het gebrek aan gevoeligheid van de extrovert en de hypersensiviteit van de introvert kunnen vermijden. Bovendien beschikt een introvert over een goede intuïtie, die hem in staat stelt om op het juiste ogenblik te spreken of te zwijgen.”? “Maar er is ook gebleken dat ambiverten de grootste invloed hebben,”? voert Kim nog aan. “Uit de experimenten van Grant is gebleken dat ambiverten een gemiddeld uurloon van 155 dollar ontvangen. Die verdiensten liggen 24 procent hoger dan het gemiddelde loon van de extroverten.” “De extreme extroverten en introverten aan de uiterste rand van de persoonlijkheidsschaal, bleken de slechtste resultaten te laten optekenen. In het midden van de schaal, waar de ultieme ambivert is gesitueerd, werd een piek van een uurloon van 208 dollar per uur geregistreerd.”? (mah)

Meer