Alledaagse stress is even dodelijk als zware levensproblemen

Alledaagse stressfactoren, zoals het terugkerende fileprobleem voor forenzen of aanhoudende problemen op de werkvloer, kunnen uiteindelijk een zware impact hebben op de gezondheid. Dat is de boodschap van een studie onder leiding van wetenschappers aan de Oregon State University bij nagenoeg dertienhonderd mannen met een gemiddelde leeftijd van vijfenzestig jaar die gedurende twintig jaar werden opgevolgd.

Dagelijkse problemen kunnen volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke impact hebben op de levensverwachting. Het is volgens de wetenschappers cruciaal dat deze dagelijkse lasten goed worden gekaderd en gerelativeerd.

“Mannen die met een groter stressniveau moeten afrekenen, dreigen sneller te overlijden dan hun gemiddelde leeftijdsgenoten,” zegt onderzoeksleider Carolyn Aldwin, professor familiale gezondheid en directeur van het Center for Healthy Aging Research aan de Oregon State University.

“Die impact kan worden beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen, zoals het verlies van tewerkstelling of de dood van de partner. Maar ook alledaagse problemen, zoals de verkeersdrukte tijdens de verplaatsingen naar de werkplek, spanningen op de werkvloer of wrijvingen met familie en vrienden kunnen een negatieve impact hebben op de levensverwachting.”

“Beide stresstypes blijken een negatieve impact te hebben op de gezondheid, maar vertonen een onafhankelijke invloed op de mortaliteit,” voert Aldwin aan. “Personen die door belangrijke negatieve levenservaringen met zware stress worden geconfronteerd, blijken niet noodzakelijk gevoeliger te zijn voor de spanningen in het alledaagse leven.”

“De impact lijkt afhankelijk te zijn van de manier waarop het individu in staat is met de stress om te gaan. Niet de hoeveelheid van de problemen blijkt het risico op mortaliteit te verhogen. Cruciaal is de persoonlijke perceptie over de omvang van het probleem. Het is dan ook belangrijk om met stresserende elementen goed te kunnen omgaan.”

Bij mannen die met zware levensgebeurtenissen waren geconfronteerd, bleek ongeveer 50 procent vroegtijdig te zijn overleden. Bij leeftijdsgenoten die matig of weinig met cruciale tegenslagen werden geconfronteerd, viel de mortaliteit terug tot ongeveer 33 procent.

Bij mannen die anderzijds intensief van dagelijkse spanningen gewag hadden maakten, bleek 64,3 procent vroegtijdig overleden te zijn. Bij een matige confrontatie met dagelijkse problemen werd nog een mortaliteit van bijna 50 procent opgetekend. Leeftijdsgenoten die daarentegen zelden getuigden over dagelijkse stress, liepen slechts een risico van 28,7 procent op een vroegtijdig overlijden.

“Zware levensgebeurtenissen zijn moeilijk te ontwijken, maar men zou zijn levensverwachting kunnen verbeteren door beter om te gaan met dagelijkse problemen,” zegt Carolyn Aldwin nog. “Het is niet gezond om van een molshoop een berg te maken. Het talent om met problemen te kunnen omgaan is bijzonder belangrijk.” (mah)

Meer