Wereld registreerde sinds begin deze eeuw al meer dan 400.000 patenten rond duurzame energie

Er kon op het einde van het voorbije decennium een nieuwe toename in het aantal patentaanvragen rond duurzame energie worden opgemerkt, maar die groei blijft toch onder het niveau van de stijging die tien jaar voordien kon worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA) en het European Patent Office (EPO).

Daarnaast blijkt dat sinds begin deze eeuw al meer dan 400.000 patenten rond duurzame energie zijn aangevraagd.

Elektrische mobiliteit

‘Sinds het begin van deze eeuw – op uitzondering van een dalperiode die tussen 2014 en 2016 werd geregistreerd – heeft het aantal patentaanvragen rond uitstootarme energietechnologieën een constante stijging laten optekenen’, aldus het rapport.

‘Vooral in de sector van de elektrische mobiliteit kon een sterke stijging worden genoteerd. Daarentegen kent de patentactiviteit bij de fossiele brandstoffen sinds het midden van het voorbije decennium een duidelijke afname.’

De onderzoekers merken wel op dat tussen 2017 en 2019 bij de patenten rond duurzame energie een jaarlijkse groei met 3,3 procent werd geregistreerd. ‘Dat betekende wel een heropleving tegen de periode voordien, maar de activiteit blijft toch beduidend lager dan het niveau dat tien jaar voordien kon worden gemeld’, luidt het.

‘Dit geeft aan dat een verder streven naar innovatie zal nodig zijn om de transitie naar duurzame energie te kunnen realiseren.’

‘Men moet daarbij rekening houden met het feit dat een groot deel van de technologieën die de volgende decennia noodzakelijk zullen zijn om de emissies terug te dringen, zich momenteel nog altijd slechts in een vroege ontwikkelingsfase verkeren.’

‘Ongeveer de helft van de emissiereducties die nodig zijn om tegen midden deze eeuwe een klimaatneutrale energiesector te kunnen garanderen, zal moeten worden gerealiseerd door technologieën die momenteel nog niet op de markt aanwezig zijn’, werpt Fatih Birol, chief executive van het International Energy Agency, op.

Europa

Sinds het begin van deze eeuw hebben bedrijven over de hele wereld volgens het rapport meer dan 420.000 patenten rond duurzame energie ingediend.

‘Daarbij moet vastgesteld worden dat een aantal sectoren rond energiebevoorrading, zoals de opwekking van elektriciteit met duurzame bronnen, de voorbij tien jaar een daling van de patentactiviteit laten blijken’, aldus de onderzoekers. ‘Dit weerspiegelt de maturiteit die sommige technologieën inmiddels hebben bereikt.’

Concrete toepassing van duurzame energievoorziening in het transport, gebouwen of de industriële productie vertegenwoordigden de voorbije vijf jaar 60 procent van alle aanvragen. Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat de jongste drie jaar ontwikkelingen rond batterijen, waterstof, intelligente netwerken en koolstofafvang de sterkste groei hebben doorgemaakt. 

De studie toonde verder dat Europa zich het voorbije tien jaar met 28 procent van de aanvragen de meest actieve regio van de wereld toonde, gevolgd door Japan (25 procent), de Verenigde Staten (20 procent), Zuid-Korea ( 10 procent) en China (8 procent).

Japan toont zich echter marktleider in elektrische mobiliteit, terwijl de Verenigde Staten de rangschikking aanvoeren in de sectoren luchtvaart, biobrandstoffen en koolstofafvang.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20