AI-robot toont voor het eerst tekenen van empathie

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd een robot te ontwikkelen die een ‘sprankje empathie’ vertoont. Het is een mijlpaal: nooit eerder kon een robot iemands gedrag voorspellen. 

De robot, ontwikkeld aan de Columbia University in de Verenigde Staten, kan aan de hand van slechts enkele videobeelden de toekomstige handelingen van zijn partnerrobot voorspellen. 

Wanneer we een lange tijd in elkaars gezelschap zijn, leren we snel de kortetermijnacties van onze huisgenoten, collega’s of familieleden te voorspellen. Ons vermogen om te anticiperen maakt het makkelijker om goed met elkaar samen te leven en te werken. Toch is het iets waar zelfs de meest geavanceerde robots niet in slagen. Tot nu. 

‘De eerste resultaten zijn erg spannend’, aldus Boyuan Chen (Columbia University), auteur van de studie gepubliceerd in Nature Scientific Reports. ‘Onze bevindingen beginnen aan te tonen hoe robots de wereld kunnen zien vanuit het perspectief van een andere robot. Het vermogen van de waarnemer om zich bij wijze van spreken in de schoenen van zijn partner te plaatsen.’

Artificiële intelligentie (AI)

De wetenschappers programmeerden een robot om via zijn camera op zoek te gaan naar groene cirkels, die op verschillende plaatsen verschenen, en vervolgens in die richting te bewegen. Maar wanneer de groene cirkels afgedekt werden door een obstakel dan rolde de robot naar een andere cirkel of bewoog hij helemaal niet. 

Een tweede robot observeerde dit gedrag gedurende twee uur en was met behulp van artificiële intelligentie (AI) in staat om de handelingen van de eerste robot te anticiperen. Zo kon hij het pad van de eerste robot 98 van de 100 keer juist voorspellen in verschillende, onvoorspelbare situaties.

Ethische vragen

De onderzoekers erkennen dat het gedrag dat de robot in deze studie vertoont veel eenvoudiger is dan menselijk gedrag. Ze geloven echter dat dit het begin kan zijn van de aanwezigheid van een theory of mind in robots. Met andere woorden: robots verwerven het vermogen om zich te verplaatsen in de opvattingen, intenties en gevoelens van anderen, in het besef dat die anders kunnen zijn dan die van zichzelf. 

De onderzoekers erkennen dat dit veel ethische vragen oproept. De technologie maakt robots veerkrachtiger en nuttiger, maar wanneer robots kunnen anticiperen op hoe mensen denken, kunnen ze ook leren om die gedachten te manipuleren. ‘Net als andere vormen van geavanceerde AI, hopen we dat beleidsmakers kunnen helpen dit soort technologie in toom te houden, zodat we er allemaal van kunnen profiteren’, klinkt het. 

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20