AI Act goedgekeurd door Europese Raad, maar regels gaan niet meteen in

De Europese Raad heeft dinsdag de Artificial Intelligence Act (AI Act) goedgekeurd. Daarmee staat niets nu nog de invoering van deze regels rond artificiële intelligentie in de weg. De definitieve invoering daarvan kan wel nog even op zich laten wachten.

In het nieuws: Na jarenlang discussiëren heeft de Raad van de Europese Unie, het wetgevende orgaan met de bevoegde ministers uit de 27 lidstaten, de Artificial Intelligence Act (AI Act) goedgekeurd. Twee maanden geleden deed het Europese Parlement al hetzelfde, waardoor niets de invoering van deze wetgeving nog in de weg staat.

De goedkeuring van de AI-wet is een belangrijke mijlpaal voor de Europese Unie. Deze baanbrekende wet, de eerste in zijn soort ter wereld, gaat een mondiale technologische uitdaging aan die ook kansen creëert voor onze samenlevingen en economieën. Met de AI-wet benadrukt Europa het belang van vertrouwen, transparantie en verantwoordingsplicht bij de omgang met nieuwe technologieën. Het zorgt er tegelijkertijd voor dat deze snel veranderende technologie kan floreren en de Europese innovatie kan stimuleren.

Mathieu Michel, Belgisch staatssecretaris voor digitalisering, administratieve vereenvoudiging en privacybescherming

En nu? De AI Act zal nu gepubliceerd worden in het Official Journal, het Staatsblad van de Europese Unie. Twintig dagen later begint een termijn van twee jaar, waarna de AI-verordening definitief op Europees niveau van kracht wordt.

  • Enkele belangrijke regels uit de AI Act zijn wel al binnen zes maanden van kracht. Het gaat om sociale scores, voorspellend politiewerk en het verzamelen van beelden van gezichten van het internet of camerabeelden.

AI Act

De nieuwe wetgeving classificeert types artificiële intelligentie volgens hoe risicovol ze zijn. Zeer risicovolle systemen zullen onderworpen worden aan strengere regels om toegang te krijgen tot de Europese markt. Systemen moeten “transparant en accuraat” zijn.

Daarnaast worden er ook experten en toezichthouders aangesteld om de uitvoering van de wet op te volgen. Systemen die door defensie of voor onderzoek gebruikt worden, krijgen een uitzondering op de nieuwe wetgeving.