Afschaffing zomer- en winteruur zal luchtvaart in chaos storten

De afschaffing van de omschakeling tussen zomertijd en wintertijd kan de luchtvaart grote problemen bezorgen. Dat hebben de International Air Transport Association (IATA), de European Regions Airline Association (ERA), de Airlines International Representation in Europe (AIRE) en Airlines for Europe (A4E) in een gezamenlijke verklaring naar voor gebracht. Gewaarschuwd wordt dat de maatregel tot een verstoring van zowel het passagiersvervoer als het cargotransport door de lucht zou leiden.

Indien toch tot een afschaffing van de wintertijd zou worden overgegaan, heeft de luchtvaartindustrie naar eigen zeggen voldoende tijd nodig om de veranderingen te kunnen voorbereiden en verwerken.

Problemen

In de oproep vraagt de luchtvaartsector aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie om de plannen voor de afschaffing van de zomertijd opnieuw te bekijken. Er wordt daarbij benadrukt dat de dienstregeling van de luchtvaartmaatschappijen en de planning van slots gebaseerd zijn op dezelfde schema’s als de Europese verdeling van het jaar in zomertijd en wintertijd.

Wanneer aan dit systeem geraakt zou worden, zouden volgens de oproep veel luchthavens in problemen kunnen raken. “Mogelijk zouden zelfs bepaalde vluchten of verbindingen niet langer opgevangen kunnen worden,” wordt er opgemerkt.

“De luchtvaartsector is dan ook van mening dat het huidige systeem behouden moet blijven,” zeggen de sectororganisaties. “Indien de Europese Unie toch tot een verandering zou overgaan, zou een keuze voor de invoer van een permanente zomertijd aangewezen moeten zijn. Wanneer voor een permanente wintertijd zou worden gekozen, dreigen de kosten en problemen voor de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen nog veel zwaarder te zullen worden.”

De Europese Unie verplicht al zijn lidstaten om op de laatste zondag van maart naar de zomertijd over te schakelen. Op de laatste zondag van oktober wordt vervolgens opnieuw naar de wintertijd teruggekeerd. Een zestigtal andere landen – vooral in Noord-Amerika en Oceanië – kennen eveneens een stelsel met een zomertijd.

Marginaal

De Europese Unie heeft echter te kennen gegeven van het systeem afscheid te willen nemen. Daarbij wordt opgemerkt dat de voordelen van het stelsel marginaal zijn geworden, terwijl anderzijds steeds vaker gewag wordt gemaakt van schadelijke effecten. De zomertijd werd ingevoerd als maatregel om energie te helpen besparen, maar die baten zijn nagenoeg compleet verdwenen. Daarentegen wordt gewezen op mogelijke schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid.

Uit een enquête de voorbije zomer bleek dat 84 procent van de Europese bevolking voortaan met een vaste tijd zou willen werken.

De luchtvaartsector is vooral bekommerd over de mogelijke impact die de verandering op de verdeling van de slots, het tijdsbestek waarin een vliegtuig op een bepaalde luchthaven mag landen en opstijgen, zou kunnen hebben. Wanneer de uurschema’s veranderen, zullen de vliegtuigmaatschappijen immers ook hun slots willen bijstellen. Dat dreigt volgens de sectororganisaties een bijzonder complexe operatie te worden.

Volgens hen kan het mogelijk zelfs jaren duren vooral de vluchtschema’s opnieuw in een definitieve vorm kunnen worden gegoten omdat de maatschappijen op de luchthavens niet langer meer gepaste slots zouden kunnen vinden.

Indien toch tot een verandering moet worden overgegaan, moet de sector naar eigen zeggen minstens drie jaar tijd krijgen om zich optimaal op de nieuwe omstandigheden in te stellen.

In principe moeten de lidstaten van de Europese Unie tegen april volgend jaar te kennen geven welk stelsel – zomertijd of wintertijd – hun voorkeur geniet. In maart volgend jaar zou dan een laatste keer naar een zomertijd worden overgeschakeld. Landen die voor een permanente wintertijd zouden opteren, zouden in de maand oktober de definitieve overstap maken.

“Dergelijke deadlines zouden voor de luchtvaart onhaalbaar zijn,” merken de sectororganisaties nog op. “De verandering zou dan ook ten vroegste pas tegen de zomer van 2021 mogen worden voorzien.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20