Aantal vacatures in eurozone keldert door corona, behalve in ons land

Nooit eerder werd een snellere daling van het aantal vacatures in de eurozone waargenomen dan in de eerste zes maanden van dit jaar. En die cijfers worden al 14 jaar bijgehouden. België beperkt de schade beter dan eender welk land in de eurozone.

Zelfs voor miljarden euro’s aan overheidsmaatregelen – denk aan hinderpremies voor bedrijven en systemen van tijdelijke werkloosheid – konden niet verhinderen dat de pandemie ook de arbeidsmarkt danig verziekte.

In het tweede kwartaal viel de de vacaturegraad – het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen – terug op 1,6 procent komende van 1,9 procent in het eerste kwartaal. Dat laatste was al een historisch dieptepunt. Dat blijkt uit de cijfers die Eurostat op dinsdag vrijgaf.

Historische achteruitgang

Dat is de grootste halfjaarlijkse achteruitgang sinds men de cijfers begon bij te houden in 2006. Werkzoekenden waren nog het beste af in de dienstensector, daar waren 1,7 procent van het totale aantal jobs openstaande betrekkingen. In de industrie en de bouw was dat slechts 1,3 procent.

Dat kan betekent dat werknemers die terugkeren naar de arbeidsmarkt, of er hun debuut maken, het moeilijker zullen krijgen om een job te vinden. Samen met de dalende werkgelegenheid toont het wegvallen van vacatures aan dat de arbeidsmarkt in de regio zware klappen gekregen heeft van de coronaschok.

België primus van de klas

Een lichtpunt voor ons land, in België bedraagt het aantal vacante posities 3,1 procent van alle jobs. Ter vergelijking, in dezelfde periode vorig jaar bedroeg de vacaturegraad 3,4 procent voor ons land. Niemand in de eurozone doet het beter, in de EU heeft enkel Tsjechië in verhouding meer openstaande vacatures. Voor alle duidelijkheid: de Belgische vacaturegraad daalt, maar die daling is minder steil dan in andere Europese landen.

Vooral in landen die sterk afhangen van het toerisme krijgen werkzoekenden het niet makkelijk. Griekenland, Spanje en Italië hebben verhoudingsgewijs het minste aantal in te vullen jobs, minder dan 1 procent van alle jobs.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20