“99 procent van wagens rijdt nog op fossiele brandstoffen”

Ondanks dat de wereldwijde verkoop van emissievrije voertuigen (EV) dit jaar verdubbelde, passen autobouwers zich nog niet snel genoeg aan. Dat concludeert Greenpeace in zijn jaarlijkse Auto Environmental Guide.

Waarom is dit belangrijk?

De EU wil de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors verminderen. Om dat te kunnen realiseren, stelde ze in 2020 een Europese Green Deal op: een reeks van initiatieven met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daarvoor moeten ook autobouwers hun steentje bijdragen, door extra in te zetten op emissievrije voertuigen.

De essentie: Autofabrikanten moeten meer actie ondernemen om de klimaatdoelstellingen te halen en de industrie koolstofvrij te maken.

  • Hoewel de verkoop van EV’s de voorbije jaren groeide, zijn er wereldwijd nog maar 10 miljoen elektrische wagens gemaakt.
  • 99 procent van alle auto’s wereldwijd rijdt nog op fossiele brandstoffen. Daardoor is de transportsector – volgens Greenpeace – verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Opmerkelijk: Japanse autofabrikanten lijken zich niet in te spannen om de CO2-uitstoot te verminderen.

  • Toyota is de slechtste leerling van de klas, blijkt uit het rapport. De tweede grootste autofabrikant ter wereld zou achterop zijn geraakt op gebied van klimaatbeleid en invoering van elektrische voertuigen. Het bedrijf zet dan wel in op hybrides, maar die beschikken allemaal over een verbrandingsmotor. Volgens Greenpeace zou Toyota zelfs actief lobbyen om de overschakeling naar elektrisch rijden te vertragen. Om die reden verwacht Greenpeace dat tegen 2029 slechts 14 procent van Toyota’s wereldwijde productie zal bestaan uit elektrische voertuigen.
  • Ook Honda zou geen strategie hebben uitgedacht voor het omschakelen naar elektrisch rijden, op één model na. Nissan, dat met het uitbrengen van de elektrische Leaf ooit een pionier was binnen de industrie, lijkt het spoor ook bijster te zijn.
  • Ford (VS) en Volkswagen (Duitsland) zetten daarentegen wel in op elektrische voertuigen. Hun EV-productie zal – naar verwachtingen van Greenpeace – in 2029 respectievelijk 36 en 43 procent van de totale productie bedragen.

(jvdh)

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Alain De Jong
Gocar.be - Maxime Hérion
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto