8 fouten die we maken in gesprekken die we liever niet voeren

8 fouten die we maken wanneer een gesprek moeilijk wordt:

1. We gaan in de gevechtsmodus

Gesprekken worden vaak giftig omdat we één grote fout maken: we schakelen over op de vechtmentaliteit. Zo’n gesprek eindigt dan in een nuloperatie, met een winnaar en een verliezer. Dat denkt de winnaar tenminste. Wat er uiteindelijk gebeurt is dat beiden verliezen. En je vijand is niet je gesprekspartner, maar die vechtmentaliteit. Strategie en talent helpen je dit probleem te omzeilen.

2. We proberen het probleem te oververeenvoudigen

We splitten het über-probleem op in verschillende kleinere problemen. Maar denk erom dat mocht het probleem inderdaad zo eenvoudig zijn, we er waarschijnlijk niet zoveel tijd in zouden moeten steken om er uit te komen.

3. Gebrek aan respect voor de tegenpartij

Oververeenvoudiging is vaak het gevolg van een gebrek aan respect voor het probleem zelf. Om de vechtmentaliteit te vermijden is respect vereist voor je gesprekspartner en voor jezelf. Antwoord op een manier die je toelaat fier op jezelf te zijn en die voorkomt dat je gesprekspartner zich beledigd voelt en vijandig opstelt.

4. We halen uit naar de andere – of sluiten onszelf af

Gevoelens van angst, boosheid, verlegenheid of een defensieve houding aannemen – elk van deze emoties kan ons overvallen wanneer we een gesprek hebben dat we liever zouden vermijden. Sommigen worden agressief, anderen proberen alles met de mantel der liefde te bedekken.
Maar wat we moeten doen is het centrum opzoeken: zeggen wat we echt willen. Hoewel dit de emoties niet zal doen verdwijnen, leer je zo te focussen op het resultaat.

5. We denken dat stilte een effectief wapen is

Ondanks wat sommigen denken is de conversatie eenzijdig beëindigen door te zwijgen, geen goede keuze. Dat nepwapen wordt best onschadelijk gemaakt met de zin: ‘Ik weet niet hoe ik deze stilte moet interpreteren’.

6. We bereiden ons te veel voor op zo’n gesprek

Je hebt je goed voorbereid op dit moeilijk gesprek, maar de tegenpartij houdt zich niet aan jouw script. Zo’n gesprek is dan ook geen toneelstuk met acteurs die hun tekst opzeggen. Beter is je voor te bereiden door jezelf deze vier vragen te stellen:

Wat is het probleem?
Wat denkt de tegenpartij dat het probleem is?
Wat wil ik het liefst bereiken?
Wat is mijn voorkeurswerkrelatie met de tegenpartij?

Je kan de andere persoon ook vragen deze vragen te beantwoorden als voorbereiding op jullie gesprek.

7. We maken veronderstellingen over de intenties van de tegenpartij

Om te vermijden dat we negatieve gedachten gaan construeren zonder dat daar reden toe is, kan je best deze zin gebruiken: ‘Ik realiseer me dat ik niet goed begrijp hoe jij het probleem ziet’. Zeggen dat je iets niet begrijpt kan een krachtig middel zijn om de conversatie op het goede spoor te brengen.

8. We vergeten wat we wilden bereiken

Houd je doel altijd in gedachten en focus er op. Vergeet niet dat winnen nooit de beste optie is, omdat dit inhoudt dat de tegenpartij moet verliezen.

Meer