78 % van de Belgen bezit een woning en we staan daarmee niet eens in de Europese top 5

Meer dan driekwart van alle Belgen is eigenaar van een woning, maar ons land scoort daarmee niet eens in de Europese top 5. Cijfers omtrent huiseigenaars zijn niet makkelijk te vinden en verschillen van bron tot bron en van jaar (2002 – 2013). Toch heeft Wikipedia een ranglijst samengesteld die een goede indicatie geeft van de situatie in de meeste Europese landen en de rest van de OESO.

Wat opvalt is dat de grootste Europese economie, Duitsland, ook de grootste huurmarkt heeft. Bij onze oosterburen is niet eens 1 op 2 eigenaar van een huis. Daar is voornamelijk een historische reden voor.

Na de Tweede Wereldoorlog lag het grootste gedeelte van Duitsland gewoon in puin, met 20% van de huizen vernietigd en nog eens 2 miljoen huizen beschadigd. Mensen hadden evenmin geld om woningen te kopen en de banken stonden zeer weigerachtig tegenover het verstrekken van leningen.

De Duitse overheid vatte toen een programma aan waarbij goedkope nieuwbouwwoningen tegen lage prijzen aan de bevolking werden verhuurd. Ze sloeg daarme twee vliegen in één klap: de bouwsector beleefde gouden tijden en de woningnood werd opgelost. Het project bleek uiteindelijk een gigantisch succes en ook vandaag nog voelt de doorsnee Duitser zich comfortabel bij het huren, eerder dan bij een bezit van een woning.

Uit de cijfers mag ook worden geconcludeerd dat er niet noodzakelijk een verband bestaat tussen een gezonde economie en een baksteen in de maag. Zo heeft Spanje vandaag een werkloosheid die rond de 27% schommelt; in Duitsland zitten amper 5% mensen zonder werk.

Volgens wetenschappers van de University of Warwick heeft de immobiliënmarkt zelfs een negatief impact op de tewerkstelling. Een huiseigenaar is niet geneigd om nog langer te verhuizen voor nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt, aldus de onderzoekers. “Daardoor wordt ook de mobiliteit en de dynamiek uit de economie gehaald.” De onderzoekers Oswald en Blanchflower wijzen erop dat probleemregio’s zoals Spanje en Griekenland zowel een hoge graad van huisbezit als een grote werkloosheid kennen. Het tegenovergestelde is waar in naties zoals Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.

Opmerkelijk: Zwitserland is nog een grotere huurmarkt dan Duitsland. Slechts 34% van de Zwitsers bezit een woning.

Meer