5G-netwerk voorlopig veilig verklaard

Geschreven met input van Twenty Four Webvertising

Het 5G-netwerk levert volgens onderzoek in Nederland vooralsnog geen daadwerkelijke gezondheidsrisico’s op. Dat maakt de weg vrij om dit nieuwe netwerk voor telecommunicatie in de komende jaren uit te rollen. Maar omdat 5G een relatief nieuwe technologie is, houdt men voor de zekerheid een slag om de arm. Of elektromagnetische straling door mobiele communicatiemiddelen risico’s oplevert is onwaarschijnlijk, maar evengoed niet uitgesloten.

Communicatietechnologie en gezondheid

De ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie gaan razendsnel. Ondernemingen die in die branche actief zijn, kunnen bij de introductie van nieuwe technologieën niet afwachten of er eventuele toekomstige risico’s aan kleven. Uiteraard worden er wel onderzoeken gedaan door overheden en instanties, en laten bedrijven zich leiden door wat daaruit naar voren komt. Evengoed zijn er altijd partijen die sceptisch zijn ten opzichte van nieuwe technologische ontwikkelingen in de maatschappij. Dat kan de opwekking van goedkope energie door windturbines betreffen, maar ook de uitrol van een nieuw netwerk voor mobiele communicatie.

Draadloze communicatie is niet nieuw

Draadloze technologie die communicatie mogelijk maakt, is verre van nieuw. Al vanaf 1946 zorgde het 0G-netwerk namelijk voor mobiele communicatie. Dat netwerk was met name bedoeld voor het bedrijfsleven, waaronder vrachtverkeer en reizende vertegenwoordigers. De naam 0G is er overigens achteraf aan toegekend. De eerste generatie mobiele telefoons voor thuisgebruik kwam in 1980 beschikbaar. De 0G- en 1G-generaties werkten nog met analoge radiosignalen. Het in 1991 geïntroduceerde 2G-netwerk maakte als eerste communicatietechnologie gebruik van digitale signalen. Na 3G (2003) en 4G (2010) is het nu tijd voor 5G, dat een grotere gegevensdoorvoer met minder vertraging heeft.

Hogere frequenties

Hoewel enkele Nederlandse telecomaanbieders inmiddels zijn overgestapt op 5G, bestaan er ook vragen over mogelijke gezondheidsrisico’s. Het effect van elektromagnetische straling op mensen is nog onbekend. Die straling wordt niet alleen veroorzaakt door zendmasten, maar ook door mobiele telefoons zelf. Bij de frequenties die al sinds 3G, 4G en wifi gebruikt worden, lijken er geen gezondheidsrisico’s aanwezig. Het 5G-netwerk maakt evenwel ook gebruik van de hogere frequenties 3,5 GHz en 26 GHz. Omdat die voor mobiele communicatiemiddelen nieuw zijn, vallen nieuwe risico’s niet uit te sluiten.

Vooralsnog geen nadelige gevolgen aangetoond

In Nederland heeft de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de mogelijke nadelige effecten van 5G. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de overheid adviseert op het gebied van volksgezondheid. Het oordeel is dat het 5G-netwerk veilig genoeg is om te worden uitgerold, maar dat gezondheidsrisico’s niet volledig zijn uit te sluiten. Wat betreft mobiele telefonie in het algemeen zijn er zowel aanwijzingen voor als tegen mogelijke gezondheidseffecten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20