5 zaken die u moet weten over moslims in Europa

Moslims zijn een relatief kleine minderheidsgroep in Europa, hoewel sommige landen een vrij grote populatie tellen. Ongeveer vijf procent van de Europese bevolking is op dit moment moslim. De komende jaren wordt verwacht dat de moslimgemeenschap in Europa fors zal groeien. Hier zijn vijf zaken die u moet weten over moslims in Europa.

In verschillende Europese landen heeft de toestroom van migranten en asielzoekers – vaak moslims – politieke en sociale gevolgen gehad. In Frankrijk en Duitsland was migratie meer dan ooit een belangrijk onderwerp in aanloop naar de verkiezingen. Op basis van voorspellingen van Pew Research Center zijn dit vijf feiten over de omvang en de samenstelling van de Europese moslimpopulatie:

1. De meeste Europese moslims wonen in Frankrijk en Duitsland

In Frankrijk woonden er in 2016 al 5,7 miljoen moslims, ofwel 8,8 procent van de totale bevolking van het land. In Duitsland ging het om 5 miljoen moslims – 6,1% van de populatie. Het land waar moslims procentueel het sterkst vertegenwoordigd zijn, is Cyprus. Daar wonen 300.000 moslims, ofwel 25,4% van de totale bevolking. Dat zijn dan vooral Turkse Cyprioten die al lang in Cyprus wonen en dus niet recent gemigreerd zijn.

In België vormen moslims 7,6% van de bevolking. Bulgarije (11,1%) en Zweden (8,1%) zijn nog twee landen waar moslims al een aanzienlijk aandeel van de populatie zijn. De EU-landen waar moslims nog echt een absolute minderheid vormen (minder dan 0,5%), zijn Portugal, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Polen.

2. De moslimpopulatie groeit gestaag en zal blijven groeien

Tussen 2010 en 2016 is het aandeel moslims in Europa met meer dan één procentpunt gestegen. Er zijn in die periode zo’n 6 miljoen moslims bijgekomen.

Om het even welk scenario op basis van de vluchtelingenstroom en de migratie we nemen, het aantal moslims zal de komende decennia blijven groeien. In de volgende drie decennia zal de moslimpopulatie in Europa bijna zeker verdubbelen. Zelfs als er geen migranten uit moslimlanden meer naar Europa zouden komen, dan zullen er volgens Pew Research Center in 2050 zo’n 35,8 miljoen moslims in Europese landen wonen. Ter vergelijking: in 2016 woonden er 25,8 miljoen moslims in Europa.

Indien er sprake is van een normale migratiestroom, dan zullen de Europese moslims in 2050 met 57,9 miljoen zijn. En als vluchtelingen zoals de voorbije jaren onze oorden blijven opzoeken, kan het aantal moslims zelfs oplopen tot 75,6 miljoen.

3. Moslims zijn jonger en krijgen meer kinderen dan andere Europeanen

De reden waarom de moslimpopulatie zelfs bij een migratiestop tegen 2050 met naar schatting 7,4% zou blijven groeien, heeft te maken met de jonge leeftijd van de huidige generaties moslims in Europa. De gemiddelde leeftijd van een Europese moslim is nu 30,4 jaar. Dat is dertien jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van andere Europeanen (43,8 jaar).

Liefst 50 procent van alle Europese moslims is jonger dan 30 jaar. Bij de rest van de Europeanen zit slechts 32 procent onder die leeftijd. Daar komt nog eens bij dat moslims gemiddeld meer kinderen krijgen dan andere Europeanen. Moslima’s krijgen in Europa gemiddeld 2,6 kinderen. Dat is één kind meer dan de rest van de Europese vrouwen, die gemiddeld 1,6 kinderen krijgen.

© Getty

4. De voorbije jaren was migratie de belangrijkste reden voor de groeiende moslimpopulatie

Het lijkt voor de hand te liggen dat de meerderheid van de migranten uit moslimlanden de voorbije jaren vluchtelingen waren. Toch is dat niet zo. Zo’n 2,5 miljoen moslims zijn tussen 2010 en 2016 om andere redenen naar Europa verhuisd. De belangrijkste factoren zijn werkgelegenheid en studies. Een tweede belangrijke reden voor de forse toename is natuurlijke groei. Er zijn in die periode 2,9 miljoen Europese moslims meer geboren dan overleden.

Zo’n 1,3 miljoen moslims kwamen als vluchteling asiel zoeken in Europese landen. Ondertussen zijn 250.000 moslims in die periode uit Europa vertrokken. Tot slot is de populatie ook licht beïnvloed door een verschuiving binnen het geloof. Er hebben zich pakweg 160.000 moslims meer van de islam afgekeerd dan dat er mensen zich tot hun geloof bekeerd hebben.

5. De opinie over moslims varieert sterk binnen Europa

Uit een studie van Pew Research Center in tien Europese landen blijkt dat de mening over moslims kan variëren van heel positief tot heel negatief. In Hongarije is 72 procent van de bevolking negatief over moslims. Het is dan ook één van de landen waar de minste moslims wonen, en dat heeft vooral te maken met de politiek van premier Viktor Orban. Hoewel de bevolking onder zijn beleid veel democratische rechten heeft ingeleverd, steunen ze hem door zijn visie over migranten. Hij sloot de grenzen van zijn land en bouwde een meer dan honderd kilometer lang hek.

Polen neemt Hongarije graag als voorbeeld en het is dan ook niet verwonderlijk dat 66 procent van de bevolking daar een negatief beeld over moslims heeft. Ook Italië (69%) en Griekenland (65%) zijn negatief over de toename van het aantal moslims. In Spanje denkt de helft van de bevolking negatief over moslims. Het valt dus op dat moslims vooral in Oost- en Zuid-Europese landen het minst welkom zijn.

In Nederland en Zweden heeft 35 procent van de bevolking een negatieve mening over moslims. In Frankrijk (29%), Duitsland (29%) en het Verenigd Koninkrijk (28%) was de opinie over moslims tot 2016 het minst negatief. In deze landen is er een enorme kloof tussen links en rechts. Zo’n 47 procent van de Duitsers aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn negatief over moslims, terwijl aan de linkerkant slechts 17 procent die mening deelt.

Meer