Aantal moslims in België neemt tegen 2030 met 80% toe

In Europa neemt het aantal moslims de volgende 20 jaar nog eens met een derde toe. In absolute cijfers gaat het om een groei van 44,1 miljoen in 2010 naar 58,2 miljoen in 2030. In 1990 woonden amper 29,6 miljoen moslims in Europa. De moslimbevolking in Europa zal op een tijdspanne van 40 jaar dus verdubbelen. De grootste toename vindt plaats in West- en Noord-Europa, waar het aantal mosliminwoners in verschillende landen dubbelcijferige percentages bereikt. De cijfers komen uit een onderzoek van het Pew Research Center.

De grootste stijging wordt verwacht in Zweden, België en Oostenrijk. Bij ons zou in 2030 ruim 10,2% van de bevolking moslims zijn, vergeleken met 6% vandaag. In absolute cijfers gaat het om een stijging van 638.000 naar 1.149.000 moslims, een stijging van 80%. In Zweden stijgt hun aantal van 4,9% naar 9,9% en in Oostenrijk van 5,7% naar 9,9%. Enkel Frankrijk zal met 10,3% (in 2010 was dat 7,5%) procentueel meer moslims tellen dan België.

Andere conclusies uit het onderzoek:: moslims krijgen gemiddeld vooralsnog veel meer kinderen dan niet-moslims, waardoor de moslimbevolking veel harder groeit dan de rest. Toch blijft hun relatieve aandeel beperkt. Het aandeel van de moslims op de wereldbevolking is nu ruim 23 procent (1,6 miljard), en dat zal over tien jaar ruim 26 procent (2,2 miljard) zijn. Maar volgens Pew Research begint het geboortecijfer in moslimlanden nu al te dalen en zal het over afzienbare tijd gelijk worden aan dat van de rest van de wereldbevolking. (FZ) (Foto)