5 tips om assertief te communiceren in moeilijke situaties

Soms kan je wel eens in netelige gesprekssituaties terecht komen, maar daar zijn altijd uitwegen.
Bedenk dat je niet op elke vraag ogenblikkelijk antwoord hoeft te geven.
Je mag er best over nadenken – en kan dat in voorkomende gevallen ook eerlijk zeggen. Je hoeft
niet op elke vraag antwoord te geven.

Wat nu als jouw tegenspeler onvriendelijk is of je provoceert?
Allereerst, ga niet mee in de onvriendelijkheid. Een goede aanpak: reageer kalm en objectief.
Vraag om meer informatie. Door het stellen van de juiste vragen krijg je informatie waardoor de
situatie duidelijk wordt.
Vragen stellen heeft nog een voordeel: je dwingt de ander na te denken.

Enkele voorbeelden van vragen die u kunt stellen:
“Waarom zegt u dat?”
“Wat is de bedoeling van deze opmerking?”
“Wat wilt u hiermee zeggen, bereiken?”
“Wat bedoelt u hiermee?”

Je gesprekspartner zal zich ongetwijfeld een stuk inschikkelijker instellen omdat hij of zij het
gevoeld krijgt dat u werkelijk betrokken bent door deze actieve vraagstelling. Deze tips kunnen u
nog verder helpen tijdens moeilijke gesprekken.

1. Durf voor uw mening uitkomen en laat u niet onderbreken. Wanneer iemand u in de rede
valt, vraag dan vriendelijk maar kordaat om te mogen uitspreken. Het is uw goed recht en
natuurlijk laat u de ander ook uitspreken wanneer die aan het woord is.
2. Assertief zijn is positief over uzelf zijn. Ga uit van uw sterktes en kernkwaliteiten en houd
rekening met uw minder sterke punten. U hoeft niet alles te kunnen of te weten. Misschien bent u
wat minder krachtdadig of wat meer verlegen dan een collega, maar u hebt ongetwijfeld
kwaliteiten die de ander niet of minder heeft. Sta achter uzelf.
3. Houd niet te veel rekening met wat anderen vinden. Het gaat om wat u ervan vindt. Het is
altijd nuttig om te luisteren naar een andere mening, maar dat betekent nog niet dat u daar ook
effectief rekening mee moet houden.
4. Vermijd twijfeltaal. Als u wat krachtiger en meer zelfzeker wilt overkomen, vermijd dan het
gebruik van twijfelwoorden zoals “misschien”, “een beetje”, “eventueel”, enz… Probeer uw
gedachten helder te formuleren en ga wollig taalgebruik uit de weg. Zo komt u ongetwijfeld een
stuk assertiever over.
5. Laat u niet onder stress zetten en vraag tijd wanneer u dat nodig hebt. Wanneer iemand
u bijvoorbeeld overvalt met een vraag, kunt u bijvoorbeeld antwoorden: “Ik zal er over nadenken
en dan kom ik er morgen op terug.” Of als u het antwoord niet weet op een vraag kunt u in plaats
van paniekerig naar een antwoord te zoeken gewoon zeggen:”Daar kan ik nu niet meteen op
antwoorden, ik zoek het op en laat je iets weten.”

In samenwerking met Expert Academy: www.expertacademy.be

Meer