In 2030 is er geen bezit meer, geen privacy en alles gaat om ter best

Tegen het einde van het volgende decennium zullen in de steden wellicht geen eigendom en ook geen privacy meer bestaan. Toch zullen de burgers zich perfect gelukkig voelen. De maatschappij zal over tien jaar immers veel beter en efficiënter worden georganiseerd dan het leven van de hedendaagse stad. Dat zegt Ida Auken, Deens parlementslid en lid van de sociaal-liberale partij Radikale Venstre.

“Het persoonlijke bezit van een woning, een auto, apparatuur en zelfs kleding zal uiteindelijk een achterhaald concept blijken,” zegt Ida Auken. “Dat kan voor de hedendaagse burger misschien bijzonder vreemd lijken, maar in de stad van de toekomst is het ontbreken van eigendom een volstrekt logisch idee. Producten zullen immers diensten zijn geworden.”

“Transport, huisvesting, voeding en alle andere benodigdheden voor het dagelijks leven zullen door de samenleving aan de bewoners worden aangeboden. Die diensten zullen het streven naar persoonlijke eigendom dan ook volledig uithollen.”

“Het zal heel vlug gaan”

“In eerste instantie zal communicatie gratis aan iedereen worden aangeboden,” beklemtoont Auken. “Daarna volgt ook gratis toegang tot duurzame energie. Vanaf dat ogenblik zal het bijzonder vlug gaan. De transportprijzen zullen gevoelig dalen.”

“Omdat het vervoer op een gemakkelijke manier door zelfrijdende auto’s of vliegende taxi’s wordt aangeboden, zal ook de interesse in de eigen auto snel verdwijnen. De stedeling van de toekomst zal niet meer kunnen begrijpen dat vroegere generaties met verkeersopstoppingen en luchtvervuiling van auto’s met brandstofmotoren hebben kunnen leven.”

Geen persoonlijke ruimte

“De fiets zal vooral voor amusement worden gebruikt,” zegt het Deense parlementslid nog. “Ook het wandelen, koken, tekenen en tuinieren zullen niets van hun populariteit verliezen.”

Verder benadrukt Auken dat in de stad van de toekomst ook geen huishuur meer zal moeten worden betaald. Volgens haar zal niemand nog een persoonlijke ruimte hebben en kunnen ook leefruimtes bij afwezigheid van de bewoners, onder meer als vergaderzaal worden gebruikt. Bovendien meent Auken dat de woning van de toekomst ook niet met een keuken en allerhande huishoudelijke apparaten zal zijn uitgerust. Alle materialen zouden immers worden geleverd wanneer de bewoner plannen koestert om te koken of andere activiteiten op te zetten.

Duurzaam

“Deze evoluties hebben echter ook gevolgen voor de fabricage,” suggereert Auken. “Aangezien producten door diensten zijn vervangen, heeft niemand nog een belang in goederen met een korte levenscyclus. Materialen zullen een duurzaam karakter krijgen. Herstellingen en recyclage zullen een cruciale activiteit worden.

“Milieuvervuiling zal tot het verleden behoren, want de maatschappij zal zijn gebaseerd op duurzame energie en milieuvriendelijke productiemethodes. Er zal tevens gebruik gemaakt kunnen worden van zuiver water en zuivere lucht. Beschermde natuurgebieden zullen absoluut worden gerespecteerd. Ook in de stad zal veel ruimte worden gemaakt voor groenaanplantingen en bomen.”

“Maar zelden meer werken”

Opmerkelijk in het model van Auken is echter dat ook het shoppen tot het verleden zal behoren. “De consument zal de producten en goederen kiezen die hij wil gebruiken en hen na afloop van de activiteit weer inleveren,” meent het Deense parlementslid. “Die keuze zal zelfs vaak worden overgelaten aan een algoritme, dat de voorkeuren en wensen van de consument immers best kent.”

“Zelfs werken zal uiteindelijk slechts een occasioneel gebeuren worden, want taken zullen vooral door artificiële intelligentie en robots worden uitgevoerd,” betoogt Auken. “Vaste werkuren zullen zeker niet meer bestaan. Het concept van de spitsuren zal verdwijnen. Wanneer toch wordt gewerkt, zal er vooral sprake zijn van creatie en ontwikkeling. Er zal veel meer tijd komen om dingen te doen die de mens echt belangrijk vindt.”

Privacy

“Het leven in de stad van de toekomst zal aangenaam zijn,” zegt de Deense politica. “Men zal niet langer worden geconfronteerd met de gevolgen van ongezonde leefgewoontes, klimaatverandering, vluchtelingencrisissen, milieudegradatie, congestie, sociale onrust of werkloosheid.”

Het parlementslid geeft wel toe dat in het model geen ruimte meer zal zijn voor privacy, aangezien alle activiteiten zullen worden geregistreerd. “Men zal moeten hopen dat het gebrek aan privacy niet tot misbruiken zal leiden,” zegt Auken. Personen die zich in deze nieuwe levensstijl niet kunnen vinden, zullen volgens haar uitwijken naar landelijke regio’s, waar mogelijk kleine onafhankelijke gemeenschappen zullen worden gevormd.

“Dit model is geen utopie of toekomstdroom,” benadrukt Auken. “Het is een scenario dat een mogelijk pad naar de toekomst – met goede en slechte elementen – uittekent. Er moet worden gekeken welke voordelen en problemen de huidige technologische ontwikkeling teweeg kan brengen. Wanneer naar de toekomst wordt gekeken, mag men zich niet beperken tot rapporten. Er moeten daarentegen allerlei discussies worden gestart.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20