16 vragen die u zullen duidelijk maken of u een sociopaat bent

1. Bent u oppervlakkig charmant en intelligent? Voor een sociopaat is het antwoord op deze vraag ‘ja’.

2. Hebt u waanideeën of vertoont u tekenen van irrationeel denken? Voor sociopaten is het antwoord ‘neen’. Ze zijn koudweg super-rationeel.

3. Bent u erg nerveus of hebt u andere neuroses? Sociopaten zijn zelden nerveus of angstig. Ze hebben allerminst angst voor risico’s.

4. Bent u betrouwbaar? Sociopaten zijn onbetrouwbaar.

5. Liegt u of vertelt u zaken die niet oprecht zijn? Sociopaten hebben er geen moeite mee niet de waarheid te zeggen als hen dat beter uitkomt.

6. Voelt u spijt of schaamte? Sociopaten hebben zelden een schuldgevoel.

7. Bent u ‘zo maar’ asociaal? Sociopaten vertonen ‘inadequaat gemotiveerd asociaal gedrag”.

8. Hebt u een pover sociaal oordeel en leert u moeilijk van uw fouten? Sociopaten denken dat ze slimmer zijn dan alle anderen, maar ze nemen risico’s die anderen niet nemen en leren niet van hun fouten.

9. Bent u obsessief egocentrisch en niet in staat lief te hebben?  Dit geldt zeker voor sociopaten

10. Hebt u het moeilijk om emotioneel te reageren? Sociopaten ervaren hun emoties niet zoals anderen dat doen.

11. Ontbreekt het u aan inzicht? Sociopaten stellen zich nooit in vraag, noch denken ze na over hun gedrag.

12. Bent u sociaal responsief tegenover anderen? Opmerkelijk genoeg moeten sociopaten hun reacties vaak ˜faken’ om onopgemerkt te blijven.

13. Gedraag je je op feestjes als een zonderling? ˜Sociopaten tonen zich graag van hun slechtste kant met of zonder drank. Ze hebben ook vaak meer nood aan (zinloze) seks dan anderen.’

14. Uit je valse zelfmoordplannen? Ja, sociopaten zijn echte drama queens.

15. Is je seksleven onpersoonlijk, bijkomstig of armtierig Sociopaten kunnen niet liefhebben.

16. Heb je moeite om een levensplan te volgen? Sociopaten kunnen geen jobs houden (omdat ze dan langetermijnverplichtingen tegenover anderen moeten nakomen).

Conclusie: de kans dat echte sociopaten uit deze test als sociopatisch naar voren komen is gering omdat deze mensen in dit soort testen liegen. Thomas benadrukt dat sociopaten niet noodzakelijk psychopaten worden of in de gevangenis verzeilen. Vele sociopaten gebruiken hun vaardigheden om succesvol te zijn in het zakenleven op een manier die anderen niet kunnen, maar sociopaten hebben gewoonweg weinig vrienden.