#metoo Hoe lang nog voor Bill Clinton valt?

Kathleen Sebelius, een voormalig Amerikaans minister van Volksgezondheid onder de regering Obama, doet in een interview met CNN (vanaf minuut 31) een boekje open over de seksuele moraal van voormalig president Bill Clinton. Ze spaart daarbij ook Hillary Clinton niet.

Bill Clinton was in de jaren 1990 van vorige eeuw meermaals het onderwerp van aanklachten van vrouwen die hem van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigden. In één geval was er zelfs sprake van verkrachting. De massamedia kozen in deze zaken meestal partij voor de sterkste, namelijk de president.

Sebelius“Niet enkel keken mensen de andere kant op, maar ze vielen de vrouwen aan die de zaak aan het licht brachten en hem beschuldigden. Er was niet enkel sprake van laakbaar gedrag, maar ook van misbruik. En dan vielen de mensen de slachtoffers aan.”

Sebelius bekritiseerde daarna ook Hillary Clinton en ‘het Clinton-Witte Huis’ voor wat ze een strategie van ontkennen en besmeuren noemde van de vrouwen die deze zaken uitbrachten. “Een patroon dat ook vandaag nog wordt herhaald door vermeende misbruikers.” Sebelius denkt dat de kritiek op de voormalige First Lady en ex-minister van Buitenlandse Zaken [die haar man altijd opnieuw verdedigde] dan ook gepast is. “Absoluut”.

“De respons van de regering Clinton op deze zaken wordt nog altijd overgedaan. Je ziet het patroon steeds herhaald worden. Daar moet een einde aan komen. Het moet gedaan zijn.”

Adviseur Clinton en Obama: “We wisten het en keken de andere kant op”

De interviewer, David Axelrod – een van president Bill Clintons topadviseurs en ook adviseur van Barack Obama tijdens diens kandidatuur voor het presidentschap in 2008 -, geeft in hetzelfde interview toe 2 maal voor Bill Clinton te hebben gestemd. Omdat hij een ‘briljante kerel was’. En dat ondanks dat Axelrod “- en iedereen in Washington – op de hoogte was van zijn gedrag. We keken de andere kant op.”

Monica Lewinsky

De Clintons zitten dus duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. 25 jaar nadat Bill Clinton tot president van de VS werd verkozen hebben verschillende Democratische leiders gezegd dat Clinton na het Lewinsky-schandaal had moeten opstappen. De bekendste onder hen is Kirsten Gillibrand, de senator van New York en in die hoedanigheid de opvolgster van Hillary Clinton.

Zij stelde tegenover de New York Times dat Clinton na de Lewinsky-affaire ontslag had moeten nemen. “De zaken liggen vandaag anders en onder deze omstandigheden zou een totaal andere reactie [van de Clintons] moeten komen.”

I believe Juanita

Dan is er nog de vernietigende column ‘I believe Juanita‘ van Michelle Goldberg in de New York Times. [Juanita Broaddrick werd naar eigen zeggen in 1978 door Bill Clinton – die toen procureur-generaal van de staat Arkansas was -in een hotelkamer verkracht.]

Goldberg“Het is fair te besluiten dat door Broaddricks beschuldigingen, Bill Clinton niet langer een plek heeft in een fatsoenlijke maatschappij.”