IMF: “Belast de superrijken, ze kunnen er tegen”

Een hogere belasting van de superrijken heeft geen negatieve invloed op de economie. Dat schrijft het Internationaal Muntfonds (IMF) in haar woensdag gepubliceerde zesmaandelijkse studie Global Financial stability Report

Het muntfonds stelt dat landen overal ter wereld de gevolgen ondervinden van toenemende inkomensongelijkheid en daarom ernstig moeten overwegen de rijkdom te herverdelen door hun belastingstelsel te herbekijken. De Britse krant The Guardian schrijft in een editoriaal dat deze verandering een keerpunt inluidt dat nieuwe perspectieven biedt voor de linkse partijen. Onder hen de Britse socialisten van Labour, die belastingen voor de rijken willen verhogen.

“Met een knipoog naar het werk van de Franse econoom Thomas Piketty (foto), zegt deze studie over fiscaliteit dat de landen ook belastingen op vastgoed en eigendommen van de rijken zouden moeten voorzien.

De studie van het IMF over belastingen biedt een gerenommeerde en welkome politieke steun voor [Labour-leider] Jeremy Corbyn en [diens kandidaat-minister van Economie] John McDonnell, die hun kiezers er van trachten te overtuigen dat hun fiscale plannen niet enkel billijk, maar ook economisch rendabel zijn.

[“¦] Maar het IMF is niet naïef. Het fonds weet dat hogere belastingen voor de superrijken verdedigen niet hetzelfde is als hogere belastingen door de regeringen te laten invoeren. Het IMF weet ook dat rijke mensen meer politiek gewicht hebben. […]

Belast de superrijken; ze kunnen er tegen

Het IMF maakt wel brandhout van het argument dat “wat goed is voor de superrijken ook goed is voor de overigen onder ons. Maar verwacht niet dat de 1% dit zonder blikken of blozen zullen aanvaarden.”

Op onderstaande grafiek van het IMF is te zien hoe de belastingen op de hoogste inkomens sinds 1980 in de meeste OESO-landen is blijven dalen van gemiddeld 62% in 1980 tot 35% in 2016: Conclusie van het IMF: “De optimale belastingtheorie suggereert dat een aanzienlijk hogere belasting op de hoogste inkomens moet worden geheven dan dat vandaag het geval is.” Vrij  vertaald: “Haal het geld bij de superrijken. Ze kunnen het zich veroorloven.”

Be smart: Thomas Piketty’s ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ samengevat in 165 woorden:

De centrale thesis van het boek wil dat sinds het begin van het liberale kapitalisme het rendement op kapitaal steeds groter was dan de economische groei. Als gevolg daarvan werden de eigenaars van kapitaal (de rijken) sneller rijk dan degenen die voor hun inkomen afhankelijk waren van hun arbeid (omdat salarissen enkel stijgen bij economische groei, die de vraag aanwakkert). Piketty concludeert dat het kapitalisme geen systeem is waarin iedereen zijn kans krijgt, maar een systeem dat van nature de rijkdom concentreert bij de erfgenamen van een kleine financiële aristocratie.