Frankrijk telt 2.000 minderjarige geradicaliseerden, dubbel zo veel als in januari

Frankrijk telt 1.954 minderjarige geradicaliseerden. Het gaat om een stijging van 121% tegenover begin dit jaar. Dat blijkt uit informatie waarop de Franse krant Le Figaro beslag kon leggen.

Deze week nog werden 4 van die minderjarigen geïnterpelleerd vooraleer ze tot de actie konden overgaan. De groep minderjarigen vormt ruim 18% van alle geradicaliseerden die in Frankrijk onder surveillance staan.  17 minderjarige Fransen stierven in Irak en Syrië, tegen nog eens 37 loopt een onderzoek voor deelname aan terroristische activiteiten.

Minderjarige geradicaliseerden zijn vaak meisjes

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken worden steeds meer minderjarige meisjes door de terreurgroep Islamitische Staat gerekruteerd. Dat werd vorige maand al bevestigd door François Molins, de procureur van Parijs: 

“De voorbije maanden werden we geconfronteerd met een toename van het aantal dossiers met betrekking tot jonge minderjarige meisjes, met een zeer verontrustend profiel en uiterst harde persoonlijkheden. Vaak liggen deze meisjes die op intellectueel vlak al zeer volwassen zijn, aan de oorsprong van terroristische projecten .”   

Helft van alle jonge Franse moslims wil de totalitaire sharia

De cijfers versterken de bevindingen uit een recent onderzoek van het Institut Montaigne, dat vorige week in Le Journal du Dimanche verscheen en mogen niet verwonderen, schrijft journalist Yvan Roufiol :

“Een peiling van Ifop in opdracht van het Institut Montaigne, bevestigt de situatie die we allen kennen, maar die wordt ontkend door de ‘sociologen’ die door de koloniserende islam zijn gehypnotiseerd.

De helft van alle jonge moslims verwerpt het democratische model en verkiest de totalitaire sharia. Deze breuk met de waarden van de Republiek wordt door 28% van de ondervraagden gedeeld. Ze kiezen voor de boerka, polygamie, de scheiding van man en vrouw, de jihad en verwerpen al wat westers is. Onder de ‘gematigden’ verdedigt 65% het hoofddoek en wil 80% ‘halal’ eten in de schoolkantines.

Het Institut Montaigne probeert ons gerust te stellen door op te merken dat 46 % van de ondervraagden geseculariseerd is of op weg is om dat te worden, zelfs wanneer godsdienst een zeer belangrijke plaats in hun leven inneemt. Eigenlijk is het falen van de integratie explosief geworden.

[…] In 2015 had een peiling van het Britse ICM Research aan het licht gebracht dat 15% van de Franse moslims de Islamitische Staat zeer gunstig tot gunstig gezind is. Die score stijgt tot 27 % bij de 18 tot 34-jarigen. De commentatoren hebben dit alarm trachten te verdoezelen. Ook deze nieuwe studie wordt door een rookgordijn vergezeld. Maar de vervalsers worden door de feiten ingehaald.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20