10 zaken die je kinderen succesvol en intelligent maken

1. Muzieklessen

Isopix

Meerdere wetenschappelijke studies tonen een duidelijke band aan tussen muziek en intelligentie (al betekent dat in geen geval dat muzikaal genie niets met hard werk te maken heeft). Kinderen – en volwassenen – die een muzikale opleiding genieten scoren lichtjes hoger op IQ- en academische tests.

2. Sport

Isopix

Kinderen hoeven niet te kiezen en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk hoge toppen scheren. Volgens een Duitse studie waarnaar in het boek ‘Spark‘ wordt gerefereerd, stelt lichamelijke fitheid mensen zelfs in staat om 20 tot 30 procent sneller te leren omdat de bloedtoevoer naar cruciale hersendelen wordt gestimuleerd.

3. Lezen

Isopix

Laat je kinderen niet gewoon naar de plaatjes kijken terwijl jij voorleest, maar probeer de teksten samen te lezen. ‘Gedeeld lezen’ is een uitstekende manier om de literaire capaciteiten van jonge kinderen te verhogen.

4. Slapen

Isopix

De hersenen van een kind in het zesde leerjaar krimpen terug tot op het niveau van dat van een vierdejaarsleerling door één uurtje per nacht minder te slapen. Er bestaat volgens het wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid slaap en de gemiddelde academische prestaties van kinderen.

5. Zelfdiscipline

Isopix

Zelfdiscipline is volgens Charles Duhigg en Paul Tough een betere predictor voor toekomstig levenssucces dan IQ. Ouders doen er dus goed aan om bij hun kinderen wilskracht, zelfcontrole, doorzettingsvermogen, passie en ambitie te stimuleren in plaats van hen te wijzen op hun aangeboren talenten en kwaliteiten.

6. Leren

Isopix

Er zijn veel producten op de markt die baby’s en peuters intelligenter beloven te maken door hen spelenderwijs allerlei dingen passief aan te leren. Bepaalde studies tonen echter aan dat zulke producten kinderen dommer eerder dan slimmer maken. Leren is immers een actief proces dat uit het actief gebruiken en testen van kennis bestaat.

7. Gezond eten

Isopix

Het belang van een goed ontbijt is bekend, maar vergeet ook de andere maaltijden niet. Ook kunnen cafeïne en suiker de hersenen stimuleren, maar enkel wanneer die met mate en het op de juiste momenten worden geconsumeerd. Kinderen hebben dan ook meer aan snoep en frisdrank tijdens de studie dan erna.

8. Geluk

Isopix

Gelukkigere kinderen hebben meer kans om uit te groeien tot succesvolle volwassenen, besluit Dr. Christine Carter van de Universiteit van Berkeley. Als je als ouder gelukkig bent, is er een grote kans dat je kind ook gelukkig is. Kinderen reflecteren hun emoties op de personen rond hen.

9. Leeftijdsgenoten

Isopix

Genetica is één van de belangrijkste factoren die bepalen hoe je kind zich nu en later gedraagt; de rol van opvoeding daarentegen wordt vaak overschat. Aangezien leeftijdsgenoten in dit opzicht doorslaggevender zijn, dienen ouders er best zo veel mogelijk voor te zorgen dat hun kinderen in een goede leefomgeving wonen en de juiste vrienden hebben.

10. Vertrouwen

Isopix

Onderzoek toont aan dat ouders of leraren die geloven dat bepaalde kinderen slimmer zijn dan gemiddeld op een andere manier met hen omgaan. Uiteindelijk leidt dat, ongeacht of het oorspronkelijke geloof in hun capaciteiten gegrond was of niet, tot betere academische prestaties en hogere scores op intelligentietests.

Origineel gepubliceerd op 15/10/19. Bewerkt en geschreven door Dominique Dewitte en Senne Croonen op 22/04/2021.

(jvdh)

Meer