10 zaken die je kinderen intelligent en succesvol maken

1. Muzieklessen. Meerdere wetenschappelijke studies tonen een duidelijke band aan tussen muziek en intelligentie (al betekent dat in geen geval dat muzikaal genie niets met hard werk te maken heeft). Kinderen – en volwassenen – die een muzikale opleiding genieten scoren lichtjes hoger op IQ- en academische tests.

2. Sport. Kinderen hoeven niet te kiezen en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk hoge toppen scheren. Volgens een Duitse studie waarnaar in het boek ‘Spark‘ wordt gerefereerd, stelt lichamelijke fitheid mensen zelfs in staat om 20 tot 30 procent sneller te leren omdat de bloedtoevoer naar cruciale hersendelen wordt gestimuleerd.

3. Lezen. Laat je kinderen niet gewoon naar de plaatjes kijken terwijl jij voorleest, maar probeer de teksten samen te lezen. ‘Gedeeld lezen’ is een uitstekende manier om de literaire capaciteiten van jonge kinderen te verhogen.

4. Slapen. De hersenen van een kind in het zesde leerjaar krimpen terug tot op het niveau van dat van een vierdejaarsleerling door één uurtje per nacht minder te slapen. Er bestaat volgens het wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid slaap en de gemiddelde academische prestaties van kinderen.

5. Zelfdiscipline. Zelfdiscipline is volgens Charles Duhigg en Paul Tough een betere predictor voor toekomstig levenssucces dan IQ. Ouders doen er dus goed aan om bij hun kinderen wilskracht, zelfcontrole, doorzettingsvermogen, passie en ambitie te stimuleren in plaats van hen te wijzen op hun aangeboren talenten en kwaliteiten.

6. Leren. Er zijn veel producten op de markt die baby’s en peuters intelligenter beloven te maken door hen spelenderwijs allerlei dingen passief aan te leren. Bepaalde studies tonen echter aan dat zulke producten kinderen dommer eerder dan slimmer maken. Leren is immers een actief proces dat uit het actief gebruiken en testen van kennis bestaat.

7. Gezond eten. Het belang van een goed ontbijt is bekend, maar vergeet ook de andere maaltijden niet. Ook kunnen cafeïne en suiker de hersenen stimuleren, maar enkel wanneer die met mate en het op de juiste momenten worden geconsumeerd. Kinderen hebben dan ook meer aan snoep en frisdrank tijdens de studie dan erna.

8. Geluk. Gelukkigere kinderen hebben meer kans om uit te groeien tot succesvolle volwassenen, besluit Dr. Christine Carter van de Universiteit van Berkeley.

9. Leeftijdsgenoten. Genetica is één van de belanrijkste factoren die bepalen hoe je kind zich nu en later gedraagt; de rol van opvoeding daarentegen wordt vaak overschat. Aangezien leeftijdsgenoten in dit opzicht doorslaggevender zijn, dienen ouders er best zoveel mogelijk voor te zorgen dat hun kinderen in een goede leefomgeving wonen en de juiste vrienden hebben.

10. Vertrouwen. Onderzoek toont aan dat ouders of leraren die geloven dat bepaalde kinderen slimmer zijn dan gemiddeld op een andere manier met hen omgaan. Uiteindelijk leidt dat, ongeacht of het oorspronkelijke geloof in hun capaciteiten gegrond was of niet, tot betere academische prestaties en hogere scores op intelligentietests. (Via: Business Insider)