10 weinig bekende economische trends die de wereld regeren

1. Zonne-energie wordt concurrentieel

Het cliché van zonne-energie als het eeuwig subsidiekindje van progressieve overheden geldt niet langer: sinds de jaren 1970 daalde de prijs van fotovoltaïsche cellen met ruim 99% en ook de installatie- en onderhoudskosten zijn drastisch gedaald. Het gevolg is dat ongesubsidieerde zonnepanelen in zonnige gebieden nu al op gelijke voet kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. In sommige landen is men zelfs al overgegaan tot het belasten van zonnepanelen!

2. Amerika kleurt geel

De Mexicaanse immigratie is in de V.S. onder invloed van demografische trends en de crisis sinds 2008 compleet ingestort. Terwijl Mexicanen in toenemende mate wegblijven, blijven er echter elk jaar ongeveer een half miljoen Aziaten toekomen. Het percentage Amerikanen van Aziatische afkomst bereikt onlangs zes procent.

3. De Chinese bevolkingsimplosie

In 2012 waren er 3,45 miljoen minder Chinezen aan het werk dan in 2011 en men verwacht dat deze trend zich minstens tot de jaren 2030 zal blijven doorzetten. Het leger aan goedkope Chinese werkkrachten krimpt dus zeer snel. Dat zal China dwingen om veel vlugger dan het had verwacht te stijgen in de waardeketen.

4. Dalende Amerikaanse CO2-emissies

De schaliegasrevolutie heeft de Amerikaanse CO2-emissies – ondanks het niet ondertekenen van het Kyotoprotocol – drastisch teruggedrongen. De V.S. zijn niet langer het koolstofdioxidemonster van weleer. Die titel behoort nu China toe.

5. Het belang van een universiteitsdiploma stagneert

Het extra inkomen dat men met een universiteitsdiploma kan verwachten groeide decennialang elk jaar, maar nu stagneert het. Dat betekent dat een diploma niet langer van jaar tot jaar waardevoller wordt.

6. We rijden minder met de auto

Treinen, bussen en fietsen worden populairder in Amerika en Europa en dat gaat ten koste van de autosector.

7. De begrotingstekorten worden kleiner

Het Amerikaans dubbelprobleem van exploderende gezondheidskosten en begrotingstekorten blijft bestaan, maar het gaat allemaal wel veel trager dan men had verwacht. Dit kwartaal zou de Amerikaanse overheid zelfs een overschot kunnen realiseren.

8. China is de enig overblijvende BRIC

Enkele jaren geleden dacht iedereen dat de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) de oude garde van Amerika, Europa en Japan snel zouden overschaduwen. China is echter het enige BRIC-land dat relatief snel blijft groeien (7,5%) – de anderen kennen een groei die vergelijkbaar is met de rijke landen (2 à 3%).

9. Passief vermogensbeheer is in opmars

Tot voor kort zwoeren de meeste beleggers bij actief vermogensbeheer waarbij professionele beheerders ingehuurd werden om de markt te proberen verslaan. Nu zijn velen overgeschakeld op passief vermogensbeheer of indexbeleggen. Dit zou volgens The Atlantic wel eens het begin kunnen zijn van een nieuw en meer ontspannen tijdperk in de financiële geschiedenis.

10. China verkoopt Amerikaans schuldpapier

China, de grootste schuldeiser van Amerika, verkoopt nu Amerikaanse obligaties en de tweede grootste, Japan, doet hetzelfde. Het gros van het Amerikaans schuldpapier wordt tegenwoordig opgekocht door de Amerikanen zelf.
(Via: The Atlantic)

Meer