Zwitsers dorp geeft tot 60.000 euro aan nieuwkomers

Het Zwitserse dorp Albinen is tot een belangrijke financiële inspanning bereid om de ontvolking te stoppen en om te keren. Het gemeentebestuur heeft immers beslist een premie uit te keren aan inwijkelingen die zich op het grondgebied van het dorp willen vestigen.

Elke volwassene die zich in Albinen vestigt, ontvangt een vergoeding van 25.000 Zwitserse frank. Voor een kind is een premie van 10.000 frank voorzien. Op die manier kan een gezin met twee volwassenen en twee kinderen een keuze voor Albinen, gelegen in het kanton Wallis, verzilverd zien met een premie van 70.000 frank. Dat komt overeen met een bedrag van 60.000 euro. Er bleken volgens het gemeentebestuur drastische maatregelen nodig om de ontvolking en het uitsterven van Albinen tegen te gaan. Het Zwitserse bergdorp telt immers nog amper 240 inwoners. Door het vertrek van een aantal jonge autochtone gezinnen, diende recent zelfs de lokale school zijn deuren te sluiten. De overgebleven leerlingen moeten nu naar school in Leuk of Leukerbad, waarvoor een busreis van vijftien tot twintig minuten nodig is. Wel worden erkend dat de regio rond Albinen nooit een grote bevolkingsdichtheid heeft gekend. Het dorp bereikte zijn absolute piek bij de aanvang van de twintigste eeuw, toen 380 bewoners werden geteld.

Voorwaarden

Inwijkelingen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de premies in aanmerking te komen. Kandidaten moeten immers jonger zijn dan vijfenveertig jaar. Bovendien moeten de kandidaten bereid zijn in Albinen een woning te bouwen of te kopen. Het pand moet ook voltijds worden bewoond en mag niet als vakantieverblijf worden gebruikt. Verder is bepaald dat de woning een waarde van minstens 200.000 frank moet hebben. Kandidaten moeten zich tevens engageren minstens tien jaar resident van Albinen te blijven. Wie die voorwaarde niet kan invullen, moet de ontvangen premie terugbetalen. De lokale bevolking had met een petitie aan burgemeester Beat Jost gevraagd het dorp nieuw leven in te blazen. Albinen hoopt dat een instroom van nieuwelingen een sterke stimulans zal zijn voor de lokale economie. De nieuwe huiseigenaars zouden immers ook grotere fiscale inkomsten garanderen, terwijl ook de bouwsector en de lokale handel uit de inwijkelingen voordeel zouden kunnen halen. Werkgelegenheid kan onder meer worden gevonden in de steden Sion of Visp, die met de auto op ongeveer dertig minuten kunnen worden bereikt. Albinen ligt in de vallei van de Rhône, op een hoogte van dertienhonderd meter. Het dorp heeft een totale oppervlakte van 15,5 vierkante kilometer. Het grondgebied is grotendeels ingenomen door landbouw en bos. Bebouwing en wegeninfrastructuur vertegenwoordigen minder dan 3 procent van de totale inkomsten. De lokale economie leeft vooral van het toerisme. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20