Zwitserland wil ‘eigen volk eerst’ voor werkgelegenheid

Zwitserland heeft het recht om bij vacatures voorrang te geven aan eigen onderdanen. Dat heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, gezegd.

Een goedkeuring van die voorkeursbehandeling zou Zwitserland ertoe moeten kunnen brengen de beperkingen op immigratie te versoepelen. Zwitserland wil immers een onbeperkte toegang behouden tot de markt van de Europese Unie, terwijl tegelijkertijd de Europese immigratie tot een minimum zou worden beperkt. Indien de partijen tegen februari geen akkoord vinden, dreigt Zwitserland zijn onbeperkte toegang tot de Europese Unie te verliezen. Zwitserland verzette zich met een referendum twee jaar geleden tegen de vrije immigratie van inwoners uit de Europese Unie. Dat vrij verkeer van personen is nochtans een cruciale voorwaarde om toegang te behouden tot de Europese eenheidsmarkt.

Brexit

Onderhandelingen terzake werden de voorbije periode nog bemoeilijkt door de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten. Ook de Britse economie hoopt immers toegang te kunnen behouden tot de Europese markt zonder te moeten instemmen met de Europese eis op het vrij verkeer van personen. Jean-Claude Juncker heeft nu echter gezegd zich te kunnen vinden in een voorstel dat Zwitserland zijn vacatures bij voorkeur mag voorbehouden aan inwoners van het land. Die groep omvat ook burgers van de Europese Unie met een Zwitserse verblijfsvergunning. Juncker heeft het over een positieve stap in de onderhandelingen. Wel moet nog een oplossing worden gevonden voor de eis van de Europese Unie dat het Zwitserse migratiebeleid wordt voorgelegd aan een gezamenlijke commissie, met een uiteindelijke supervisie van de Europese rechtbanken. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20