Zwitserland bereidt zich voor op massale vluchtelingenstroom

De Zwitserse overheid denkt eraan zijn grenzen met militairen te versterken om te vermijden dat vluchtelingen massaal het nationale grondgebied zouden betreden. Dat hebben diverse media gemeld.

Het land zou immers vrezen dat de recente ontwikkelingen in Duitsland en Oostenrijk vluchtelingen sneller zouden aanzetten Zwitserland als eindbestemming te kiezen. Tot nu toe kende Zwitserland weinig problemen met vluchtelingen. De meesten immigranten probeerden immers het gastvrije Duitsland te bereiken. Daardoor diende Zwitserland vorig jaar amper veertigduizend migranten op te vangen.

Atoomschuilkelders

Die situatie is echter drastisch veranderd. Oostenrijk werkt immers mee aan de afsluiting van de Balkanroute, die door de vluchtelingen werd gebruikt om West-Europa te kunnen bereiken. Bovendien zorgde de recente verkiezingsoverwinning van extreem-rechts in Duitsland ervoor dat de tolerantie tegenover vluchtelingen wellicht drastisch wordt teruggeschroefd. Die evoluties doen Zwitserland vrezen voor een grotere druk van vluchtelingen op zijn landsgrenzen. Naast een sterkere bezetting van de grenzen, zou het land de civiele bescherming tevens de opdracht hebben gegeven voormalige atoomschuilkelders, gebouwd tijdens de Koude Oorlog, in orde te maken voor een eventuele opvang van migranten. Tegelijkertijd hebben de Zwitserse migratiediensten een versnelde procedure uitgewerkt voor de afhandeling van asielaanvragen. Gemiddeld wordt daarbij na 59 dagen een antwoord op een aanvraag verstrekt. In de vroegere procedures werd gewerkt met een gemiddelde van 77 dagen. Daarbij wordt erop gewezen dat de behandeling van een asielaanvraag in buurland Frankrijk gemiddeld meer dan twee jaar in beslag neemt. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20