In Zweden is 1 werkloze op 2 een vreemdeling

Uit pas gepubliceerde cijfers blijkt dat de helft van alle werklozen in Zweden geboren is in een ander land. Critici vinden dat de Zweedse regering er niet in slaagt buitenlanders snel te integreren op de arbeidsmarkt. Experts denken dat de hoge starterslonen in het Scandinavische land een belangrijk obstakel voor buitenlandse werkzoekenden vormen.

Meer dan één op de vijf buitenlanders in Zweden is werkloos, tegenover slechts 4.7 % van de autochtone Zweden. 7.6 % van de inwoners van Zweden is werkloos, één op de twee daarvan is immigrant, zo blijkt uit cijfers van het Zweedse agentschap voor statistiek.

De Zweedse oppositie noemt die cijfers verontrustend, vooral gezien de recordimmigratie die het land de afgelopen jaren gekend heeft. “Ik maak me zorgen dat de regering geen beleid heeft om de uitdagingen rond integratie aan te pakken,” zo verklaarde Elisabeth Svantesson, de woordvoerster van de centrumrechtse Moderata oppositiepartij aan nieuwswebsite The Local.

Subsidies

De regerende coalitie van sociaaldemocraten en groenen heeft geld uitgetrokken voor initiatieven om immigranten sneller aan een job te helpen, onder andere voor gesubsidieerde stages en kortdurende contracten. Immigranten krijgen ook gratis taallessen eens ze een vaste verblijfplaats hebben.

Critici noemen die maatregelen onvoldoende. Ze verwijzen naar de hoge starterslonen op de Zweedse arbeidsmarkt als één van de belangrijkste hinderpalen voor werkgevers om immigranten aan te werven. Sommige arbeidsmarktspecialisten vinden dat Zweden z’n arbeidswetgeving meer op het Britse model zou moeten baseren, met lage salarissen en belastingvoordelen voor bedrijven die werklozen in dienst nemen.

België

Ook in België blijft een grote welvaartskloof tussen autochtonen en immigranten uit landen buiten de Europese Unie, bleek in 2014 uit een onderzoek van econoom Vincent Corluy aan de Universiteit Antwerpen. Volgens het rapport worden immigranten nergens in West-Europa met een grotere welvaartskloof geconfronteerd dan in België. In totaal telt België 1,5 miljoen inwoners met een herkomst buiten de Europese Unie. Meer dan de helft van de gezinnen uit deze groep inwijkelingen wordt volgens Corluy met armoede geconfronteerd, tegenover minder dan 5 procent bij autochtone huishoudens. Ook bleek dat het risico op werkloosheid bij migranten dubbel zo hoog ligt dan bij autochtone gezinnen.  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20