Zware mannenstem: aantrekking of afschrikking?

Mannen gebruiken een diepe stem eerder om rivalen te intimideren dan om een vrouwelijke partner aan te trekken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij mensen en andere primaten.

Vastgesteld werd dat een diepe stem minder vaak werd opgemerkt in monogame culturen dan in maatschappijen die gekenmerkt worden door polygenie, waar de man meerdere partners heeft en dus een grotere concurrentie voor partners kan worden vastgesteld. Naarmate de mannen in de richting van een monogame cultuur evolueren, kan volgens de onderzoekers minder verschil tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen worden vastgesteld. “Uit een staal van ruim zeventienhonderd stemopnames bleek dat de mannelijke stem meer geschikt is om seksegenoten af te schrikken dan om vrouwen aan te trekken,” zegt onderzoeksleider David Puts, professor antropologie aan de Pennsylvania State University. “Algemeen kon een groter verschil in stemniveau tussen mannen en vrouwen worden opgetekend in maatschappijen waar polygenie wordt gehanteerd dan in groepen die door monogamie worden gekarakteriseerd.”

Gezondheid

“De lage stem kan de partners bescherming bieden, aangezien potentiële rivalen door het geluid kunnen worden afgeschrikt. Bovendien kan de lage stem toelaten een hiërarchie te bepalen zonder tot geweld te moeten overgaan.” Vastgesteld werd ook dat de vrouwelijke stem geen impact heeft op de aantrekkingskracht. Een diepe mannelijke stem wordt door vrouwen daarentegen echter aantrekkelijk gevonden, terwijl mannelijke rivalen gewag maken van een dominante invloed. “Het verband van de stem met dominantie is drie keer sterker dan de link met aantrekkingskracht,” benadrukt Puts. “Diepere stemmen blijken meer te zijn geëvolueerd door de concurrentie tussen mannen dan door de vrouwelijke keuze.” “Lage stemmen werden ook gekenmerkt door een lager niveau van het stresshormoon cortisol, hogere niveau’s testostoreron en gezonde immuunsystemen. Diepere mannelijke stemmen zouden dan ook een grotere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen omdat ze op een gezonde potentiële partner wijzen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20