Zware Belgische factuur voor grootverbruikers elektriciteit

Bedrijven die veel elektriciteit gebruiken moeten in België een veel hogere factuur betalen dan in de rechtstreekse buurlanden.

Dat blijkt uit een rapport van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (Creg) en consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Berekend werd dat energie-intensieve bedrijven in België tussen 23 procent en 31 procent meer voor elektriciteit moeten betalen dan in Nederland, Frankrijk of Duitsland. Het verschil moet worden verklaard door een grote kortingen die in de buurlanden worden toegekend aan ondernemingen met een hoog energieverbruik. Voor bedrijven met een lagere energieconsumptie is België daarentegen wel voordelig. Bedrijven die een matig energieverbruik laten optekenen, zouden volgens het rapport voor hun consumptie in België tussen 18 procent en 26 procent minder betalen dan het gemiddelde van de buurlanden. Vooral met Duitsland kan een sterk verschil worden gemeld. Anderzijds blijkt dat Nederland in het algemeen de beste voorwaarden kan aanbieden.

Marktprijs

Ook op het gebied van aardgas hanteert België tarieven die tussen 16 procent en 19 procent goedkoper zijn dan in het buitenland. Maar deze verschillen kunnen volgens de Creg de meerkost van de grootverbruikers van elektriciteit niet compenseren. Vooral in Duitsland worden volgens het rapport aan de grootverbruikers belangrijke kortingen toegewezen, waardoor hun elektriciteitsfactuur vaak slechts één derde bedraagt van de rekening van andere ondernemingen. Uit het onderzoek blijkt verder dat in de Belgische tarieven vooral de marktprijs van elektriciteit doorweegt. Er wordt daarbij op gewezen dat in België een tarief van 45 euro per megawattuur wordt gehanteerd, tegenover 43,8 euro in Frankrijk, 37,2 euro in Nederland en 33,8 euro in Duitsland. Op het gebied van transportkosten laat België volgens het rapport daarentegen wel concurrentiële tarieven optekenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20