In zowat alle OESO-landen daalt het zelfmoordcijfer, op Amerika na

In nagenoeg alle lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) is het aantal zelfmoorden sinds het begin van deze eeuw gevoelig afgenomen. Griekenland en Zuid-Korea vormen een uitzondering op die trend, maar vooral in de Verenigde Staten moest het voorbije anderhalve decennium een sterke toename worden gemeld.

Tijdens die periode moest nagenoeg een constante groei met duizend Amerikaanse zelfmoorden per jaar worden geregistreerd. Twee jaar geleden beroofden in de Verenigde Staten 45.000 zich van het leven. Omdat aan zelfmoorden nog altijd stigma worden gekoppeld, ligt het reële cijfer in werkelijkheid nog gevoelig hoger.

Vuurwapens

Bij 23.000 zelfmoorden moest het gebruik van vuurwapens worden gemeld, terwijl 11.700 personen door verhanging een einde aan hun leven maakten. Daarnaast werden ook nog 5.300 overlijdens door bewuste overdosissen gemeld.

Hoewel bij vrouwen op tien jaar tijd een groei met 39 procent moest worden gemeld, blijken vooral mannen zichzelf van het leven te beroven. Tegenover twee zelfmoorden bij vrouwen, moeten bij mannen zeven doden worden gemeld. Ook blijken blanke mannen bijna drie keer meer geneigd te zijn om zelfmoord te plegen dan andere etnische groepen. Alleen in de indiaanse bevolkingsgroep wordt nog een hoger cijfer opgetekend.

Dezelfde verhoudingen moeten worden opgetekend bij vrouwen. “Daarmee is zelfmoord één van de problemen van openbare gezondheid waar de blanke bevolking onevenredig zwaar wordt getroffen,” aldus het magazine The Economist.

Verder wordt opgemerkt dat verhoudingsgewijs in landelijke regio’s 78 procent meer zelfmoorden worden gepleegd dat in de grote steden. Alaska en Montana, twee staten met de kleinste bevolkingsdichtheid, worden het zwaarst getroffen. De zelfmoordcijfers liggen er vijf keer hoger dan in de hoofdstad Washington, die het meest gespaard blijft.

In staten die het zwaarst worden getroffen, moet bovendien ook de sterkste groei worden opgetekend.

Opioïden

Verder moet worden vastgesteld dat vooral staten met een overwegend republikeins kiezerspubliek worden getroffen. Dat fenomeen dateert al lang voor de verkiezing van Donald Trump.

Waarnemers merken op dat de gemakkelijke beschikbaarheid van vuurwapens ongetwijfeld een bijdrage levert tot het hoge Amerikaanse zelfmoordcijfer. In Groot-Brittannië gebeurt bijna 60 procent van de zelfmoorden door verhanging.

Benadrukt moet worden dat vuurwapens ook de meest efficiënte manier blijken om zelfmoord te plegen. Er moet immers worden vastgesteld dat 83 procent van de zelfmoordpogingen met vuurwapens lukt, tegenover 61 procent bij verhanging en amper 1,5 procent bij bewuste overdosissen.

Nog wordt aangevoerd dat blanke mannen, vooral uit oudere generaties, bij zelfmoord het meest geneigd zijn om naar een vuurwapen te grijpen. Jonge vrouwen maakten aanvankelijk vooral gebruik van overdosissen, maar schakelen steeds vaker over naar wapens en verhanging.

Wetenschappers vinden het echter moeilijk om een concrete oorzaak voor het hoge Amerikaanse zelfmoordcijfer aan te geven. De trend lijkt immers niet verklaard te kunnen worden door fluctuaties in de nationale economie. Volgens de economen Anne Case en Angus Deaton moet er mogelijk gekeken worden naar een toxische cocktail van stagnerende economische vooruitzichten en opioïden-verslavingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20