World Happiness Report: hoe bereken je geluk?

De gelukkigste landen ter wereld zijn Denemarken, Noorwegen, Finland en Nederland, met een gemiddelde levensscore van 7,6, blijkt uit het “World Happiness Report”, een eerste globale rapport over geluk dat vorige week werd gepubliceerd door het Earth Institute, in opdracht van de Verenigde Naties,. De minst gelukkige landen zijn Togo, Benin, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sierra Leone, met een gemiddelde van 3,4.

Het rapport brengt de globale gelukstoestand in kaart en probeert persoonlijke en nationale verschillen in geluk te verklaren. Het idee achter het rapport is om geluk en de afwezigheid van ellende als criterium op te werpen voor beleidsmaatregelen van de overheid.

Een aantal opmerkelijke conclusies uit het rapport:

  • Rijkere landen zijn gewoonlijk gelukkiger. Maar nog belangrijker voor geluk dan inkomen is de sterkte van het sociale vangnet, de graad van persoonlijke vrijheid en de afwezigheid van corruptie.
  • Sommige landen zijn gelukkiger geworden naarmate hun levensstandaard is gestegen, maar voor andere landen, zoals de VS, was dit niet het geval. Gemiddeld is de wereld een klein beetje gelukkiger geworden over de laatste 30 jaar.
  • Werkzekerheid en goede werkrelaties zijn belangrijker dan loon en werkuren.
  • Hoffelijkheid maakt mensen gelukkiger.
  • De belangrijkste factor voor geluk is in elk land de mentale gezondheid van de inwoners.
  • In rijkere landen zijn vrouwen gelukkiger dan mannen.
  • De meest ongelukkige momenten doen zich voor op middelbare leeftijd.