Winter leidde tot uitzonderlijk aantal dagen weerverlet

De Conderatie Bouw heeft aan premier Elio Di Rupo gevraagd om de weersomstandigheden van de voorbije winter als een uitzonderlijke situatie te erkennen. Door die erkenning zouden aannemers immers de mogelijkheid krijgen om de uitvoeringstermijnen die met klanten werden afgesproken, te verlengen. Zonder een officiële erkenning moeten de aannemers volgens de Confederatie Bouw immers rekenen op de goodwill van de opdrachtgevers om de uitvoeringstermijnen te verlengen zonder dat schadevergoedingen moeten worden betaald omdat de gestelde deadlines niet zijn gehaald. In de algemene aannemingsvoorwaarden is bepaald dat een aannemer bij onvoorziene omstandigheden kan vragen om een verlenging van de uitvoeringstermijnen. Door de aanhoudende winter lagen vele werven noodgedwongen stil. In totaal werden deze winter al 42 dagen weerverlet geregistreerd. De voorbije twee decennia werden gemiddeld 28 dagen weerverlet per jaar opgetekend. (MH)