Windmolenparken zijn een zegen voor liefhebbers van mosselen

De inplanting van bijkomende windparken in de Noordzee zal belangrijke gevolgen hebben voor het leefmilieu. Dat blijkt uit een rapport van het Helmholtz Centre for Materials and Coastal Research in Duitsland.

Uiteraard bieden de windmolens een milieuvriendelijk alternatief voor vervuilende energiebronnen, maar de Duitse onderzoekers wijzen erop dat de infrastructuur van de turbines een impact heeft op de maritieme biodiversiteit van de regio. Hoever die consequenties op langere termijn zullen reiken, kan volgens de onderzoekers momenteel echter nog niet concreet worden voorspeld. “De Noordzee is het wereldwijde centrum van de offshore windindustrie,” zegt onderzoeksleider Kaela Slavik, milieuwetenschapper bij het Helmholtz Centre. “Tussen de zes naties met de grootste geïnstalleerde windkracht van de wereld kunnen vijf landen rond de Noordzee worden teruggevonden. Het zesde land is China.” “Die massale windkracht heeft een grote impact op het leefmilieu. Niet alleen wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt, maar ook de lokale natuur ervaart de impact van de windturbines. Onder meer wordt een sterke toename van het mosselbestand verwacht. Mosselen hechten zich immers vast aan elke structuur die gedurende een langere tijd in het zeewater wordt gedompeld.”

Plankton

Het rapport van het Helmholtz Centre beklemtoont dat de pijlers van de windturbines nieuwe biotopen voor de mosselen zullen worden. Berekend werd dat elke pijler van het Duitse onderzoeksplatform Fino 1 inmiddels een gemiddelde populatie van 4,3 ton mosselen herbergt. “Indien alle geplande turbine-projecten daadwerkelijk zijn geïnstalleerd, zou het bestaande mosselbestand in het Noordzee-bekken met ongeveer één vijfde kunnen worden uitgebreid. Dat kan een belangrijke impact hebben op de mosselindustrie, maar er zijn ook andere consequenties.” “Mosselen voeden zich met plankton dat ze uit het zeewater filteren,” benadrukken de wetenschappers. “Door de uitbreiding van de mosselpopulatie zou het volume plankton in de buurt van windturbineparken met ongeveer 10 procent kunnen dalen. Plankton vormt echter de basis van een groot gedeelte van de maritieme voedingsketen.” “Omdat mosselen meer plankton opeisen, blijft minder voeding over voor andere soorten, zoals anemonen, kreeften en kwallen. Anderzijds zullen er meer levensmiddelen vrijkomen voor onder meer zeesterren, meeuwen en zeehonden, die mosselen zelf op hun menu hebben staan.” Tevens wordt aangevoerd dat op het wateroppervlak rond de pijlers van windturbineparken in Denemarken en Zweden inmiddels ook een sterke aanwezigheid van een muggensoort uit Australië kan worden opgemerkt. De soort, die niet steekt, is vermoedelijk door de scheepvaart naar Europa gekomen en blijkt rond de windmolenparken bijzonder goed te gedijen. (mah)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Markten
My following
Markten
BEL20