Wie beslist wat al dan niet op Wikipedia verschijnt?

Wikipedia is het product van de globale samenwerking van vele duizenden vrijwilligers die regelmatig bijdragen leveren aan de gratis online encyclopedie. The Economist beschrijft wie de strategische beslissingen maakt om dit proces in goede banen te leiden.

  • In theorie kan iedereen wijzigingen aanbrengen aan Wikipedia-artikels.

  • In de praktijk zijn een 70.000-tal actieve redacteurs (waarvan ongeveer de helft Engelstalig) verantwoordelijk voor het gros van de wijzigingen en nieuwe artikels op Wikipedia.

  • Wijzigingen of toevoegingen kunnen afgewezen worden door andere redacteurs, wat soms tot ‘edit wars’ leidt.

  • Er zijn ongeveer 1.450 ‘administrators’ (of sysops). Deze gevestigde redacteurs kunnen artikels tijdelijk bevriezen of verwijderen en gebruikers bestraffen of verbannen.

  • De administrators staan op hun beurt onder toezicht van 41 ‘stewards’ en 35 ‘bureaucrats die kunnen ingrijpen wanneer ondergeschikten slecht werk leveren.

  • Aan de top van de piramide staan Jimmy Wales, de stichter van het netwerk, en een kleine groep nauwe medewerkers.

Wikipedia is in de praktijk minder hiërarchisch dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Elk artikel heeft een intern discussieforum waarop redacteurs voorstellen doen en hun wijzigingen verdedigen. Op deze manier werken de vrijwilligers spontaan met elkaar samen en komen ze tot consensussen.

Volgens The Economist is het percentage geweigerde wijzigingen de voorbije jaren echter gevoelig gestegen en het aantal actieve redacteurs gevoelig gedaald. Misschien is dat een teken van de maturiteit van Wikipedia, maar dit betekent wel dat de actieve redacteurs steeds meer macht krijgen over de artikels die door miljoenen wordt geraadpleegd.