Ben Weyts (N-VA) eist dwangsommen van 100.000 euro per dag voor vliegtuigen die de Vlaamse Rand blijven passeren: “Onevenredig belast”

De Vlaamse regering vindt dat federaal minister van Mobiliteit Gilkinet niet snel genoeg handelt rond de overlast die vliegtuigen veroorzaken boven de Vlaamse Rand. Om die Vlaamse Rand sneller te ontzien, eist Vlaanderen nu dwangsommen.

In het nieuws: Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand rond Brussel, vindt dat die randgemeentes teveel belast worden door overvliegende vliegtuigen van Zaventem. Hij start een procedure bij het Hof van Beroep. Zo hoopt hij dat de routes sneller worden aangepast.

  • 100.000 euro per dag, dat is de dwangsom die Weyts wil laten opleggen als de federale regering de vliegroutes niet wijzigt. Het is federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (PS) die verantwoordelijk is voor hoe de vliegtuigen moeten opstijgen.
  • Eerder oordeelde de Brusselse rechtbank dat de nieuwe routes van Gilkinet teveel over de Vlaamse Rand gingen. Die had de minister in oktober ingevoerd. De federale regering kreeg een half jaar de tijd om de routes aan te passen zodat met name de geluidshinder evenredig verdeeld zou worden.
  • Weyts vindt echter dat Gilkinet nog maar weinig werk maakte van de aanpassingen. Door de dwangsommen wil hij schot in de zaak krijgen. Volgens hem zou het “niet ondenkbeeldig” zijn dat een rechter daarmee akkoord is.
  • “Het kan niet dat de federale regering ingrepen doet die van Brussel een soort no fly-zone moeten maken, terwijl de geluidsoverlast voor Vlaanderen is”, klinkt het bij Weyts. “Als de federale regering niet vatbaar is voor redelijkheid en argumenten, dan moeten zware dwangsommen maar de doorbraak forceren.”

Dwangsommen of dialoog?

Om te volgen: Het is niet voor het eerst dat de federale regering dwangsommen zou moeten betalen.

  • Bovendien, zo zegt Weyts, “speelt de federale regering hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaams-Brabant ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven.” De verdeling ligt al langer onder vuur, ook gerechtelijk. De federale regering betaalt al een dwangsom van 50.000 euro per week aan een aantal gemeenten aan de Noordrand. De teller staat daar in totaal al op 4,4 miljoen euro.
  • Minister Gilkinet zegt in een reactie aan Het Laatste Nieuws nog geen officiële klacht van Vlaanderen te hebben ontvangen, en pleit voor dialoog. “Ik heb alle begrip en empathie voor de overlast die zoveel Belgen ondervinden, en daarom wil ik de toegestane geluidsniveaus voor vliegtuigen verminderen afhankelijk van het tijdstip van de dag en rustige nachten garanderen.”
  • Volgens Gilkinet is de nieuwe regeling ook eerder een aanvulling op een heel pakket aan maatregelen. Maar “deze kwestie kan alleen worden opgelost door methodisch en via dialoog te werk te gaan”, benadrukt hij nog.