Steeds meer westerlingen blijven kinderloos en elke kritiek daarop is misplaatst

De keuze om kinderloos te blijven wordt in de westerse wereld nog altijd door een groot gedeelte van de bevolking bekritiseerd. Vaak wordt die keuze zelfs als een teken van egoïsme bestempeld.

Die kritiek is volgens het magazine The Economist echter misplaatst, want er wordt opgemerkt dat kinderloze mensen vaak tonen een belangrijke en altruïstische bijdrage tot de maatschappij te leveren. Tussen 15 procent en 20 procent van de westerse vrouwen kiezen ervoor geen kinderen te verwekken. Bij mannen ligt dat aantal iets hoger. Er wordt echter aan toegevoegd dat kinderloosheid een toenemende trend vertegenwoordigt. “Er zijn verscheidene redenen voor kinderloosheid,” aldus The Economist. “Soms is er sprake van een medisch probleem, terwijl anderen nooit de gepaste partner vinden. Sommigen kiezen bewust voor een leven zonder kinderen. In de geïndustrialiseerde wereld kan ook gewag worden gemaakt van een dalende spermakwaliteit.”

Nepotisme

Onder meer paus Franciscus heeft de beslissing om kinderloos te blijven als een zelfzuchtige keuze veroordeeld. Anderen merken op dat men door kinderloosheid nalaat zijn toekomstig pensioen te garanderen. Ook kinderloze politici zoals Emmanuel Macron, Theresa May of Angela Merkel worden vaak verweten geen echt belang in de toekomst te hebben. “Die aantijgingen blijken echter allemaal misplaatst,” zegt The Economist. “Onder meer kan worden gewezen naar studies die hebben uitgewezen dat kinderloze personen vaker caritatieve projecten opzetten dan ouders en ook grotere donaties geven aan goede doelen” “Bovendien moet worden geconcludeerd dat kinderloosheid de vaardigheid van figuren zoals Emmanuel Macron, Theresa May of Angela Merkel – net zoals Shinzo Abe of Paolo Gentiloni – als staatsleiders niet aantast. Bovendien is bij deze leiders het gevaar voor nepotisme en politieke dynastieën – die vaak tot middelmatigheid wegzinken – onbestaande.” “De demografische impact van kinderloosheid op de pensioenen is daarentegen geen verzinsel, maar de omvang van het probleem wordt zwaar overschat,” betoogt het magazine. “Om de pensioenen in de toekomst te redden, is er geen grotere nood aan ouders, maar moeten er wel meer kinderen komen” “Het is perfect mogelijk om een hoog niveau van kinderloosheid te combineren met een sterk geboortecijfer, op voorwaarde dat ouders gezinnen met meer dan één of twee kinderen creëren.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20