Wereld installeert recordniveau duurzame energie

Het voorbije jaar hebben duurzame bronnen een recordvolume van 138,5 gigawatt aan de wereldwijde energiecapaciteit toegevoegd.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het UN Envorinment Collaborating Centre en Bloomberg New Energy Finance (BNEF). De toegevoegde capaciteit lag het voorbije jaar 9 procent hoger dan de bijkomende 127,5 gigawatt die het jaar voordien was geïnstalleerd. Aangezien echter de kostprijs van duurzame technologieën het voorbije jaar verder werd afgebouwd, kon de totale investering in de nieuwe projecten het voorbije jaar met 23 procent worden teruggeschroefd. In het rapport wordt opgemerkt dat het voorbije jaar nagenoeg dubbel zoveel werd geïnvesteerd in hernieuwbare bronnen dan in fossiele brandstoffen. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigden 55 procent van alle nieuwe energie die het voorbije jaar werd geïnstalleerd.

Investeringen

Het aandeel van hernieuwbare bronnen in de totale elektriciteitsvoorziening – op uitzondering van de grote waterkrachtcentrales – steeg daardoor van 10,3 procent naar 11,3 procent. Daardoor kon volgens het rapport ook de emissie van ongeveer 1,7 gigaton koolstofdioxide worden vermeden. De totale investeringen in duurzame energie bedroegen 241,6 miljard dollar. Dat is het laagste niveau in vier jaar, vooral te danken aan lagere kosten. De gemiddelde uitgaven voor investeringen in zonnekracht en windenergie kenden het voorbije jaar een daling met meer dan 10 procent. Bij zonnekracht werd een daling met 34 procent tot 113,7 miljard dollar gemeld. Daarvoor werd echter een recordvolume van 75 gigawatt geïnstalleerd. Bij windenergie vielen de investeringen met 9 procent terug tot 112,5 miljard dollar. Hier diende bij de installatie echter wel een inkrimping van 63 gigawatt naar 54 gigawatt worden opgetekend. De investeringen in de ontwikkelde wereld vielen met 14 procent terug tot 125 miljard dollar. In de ontwikkelingslanden was er sprake van een inkrimping met 30 procent tot 117 miljard dollar. In China werd een daling met 32 procent tot 78,3 miljard dollar geregistreerd. Daarbij werd een einde gemaakt van een onafgebroken periode van elf jaar met toenemende investeringen. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20