Wereld installeert 500.000 zonnepanelen per dag, China 2 windmolens per uur

In 2015 heeft hernieuwbare energie een cruciale mijlpaal laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA).

Er werd in dat jaar immers voor een recordhoeveelheid van 153 gigawatt duurzame capaciteit aan het wereldwijde energienet toegevoegd. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het jaar voordien, maar bovendien vertegenwoordigden duurzame toepassingen meer dan de helft van de totale groei van het wereldwijde elektriciteitsnet. De grootste toename werd opgetekend door een toevoeging van 66 gigawatt windturbines en 49 gigawatt zonnepanelen. In 2015 werden wereldwijd elke dag gemiddeld een half miljoen bijkomend zonnepanelen geïnstalleerd. In China werd tijdens diezelfde periode elk uur twee nieuwe windturbines opgestart. China vertegenwoordigde vorig jaar ongeveer de helft van de groei van het wereldwijde windpark en genereerde ook 40 procent van alle nieuwe duurzame energiebronnen.

Drijfveer

Opgemerkt wordt echter dat klimaatverandering niet de enige drijfveer is achter het streven naar duurzame energie. In vele regio’s zijn alternatieve energiebronnen noodzakelijk om een dodelijke luchtvervuiling te bestrijden, terwijl voor talloze landen duurzame bronnen cruciaal zijn om een diversifiëring mogelijk te maken en de energieveiligheid te garanderen. mtrmrinfographic Ook de volgende vijf jaar zullen hernieuwbare bronnen de snelstgroeiende markt van de energiesector blijven. Vorig jaar hadden duurzame bronnen een aantal van 23 procent in het wereldwijde elektriciteitspark, maar dat zal over vijf jaar verder tot 28 procent zijn opgelopen. Op dat ogenblik zouden hernieuwbare bronnen een productie van meer dan 7.600 terawattuur per jaar moeten garanderen. Dat komt overeen met de huidige gecombineerde energieproductie van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Er blijven volgens het rapport echter nog altijd een aantal knelpunten. Onder meer neemt de vraag naar elektriciteit in de groeimarkten – waaronder China – sneller toe dan bijkomende duurzame capaciteit is voorzien. In de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten zullen nieuwe duurzame bronnen daarentegen de toenemende vraag wel overstijgen. (mah)