Nog eens 31% meer mensen op aarde in 2050

Tegen het midden van deze eeuw zal de wereld 9,8 miljard inwoners tellen. Dat betekent een stijging met 31 procent tegenover de huidige populatie van 7,5 miljard aardebewoners. Dat blijkt uit een studie van het Population Reference Bureau (PRB).

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat bijna veertig landen tegen het midden van deze eeuw met een bevolkingsafname rekening zullen moeten houden, terwijl in dertig landen – nagenoeg allemaal gesitueerd in Afrika – een verdubbeling van de populatie mag worden verwacht. Er wordt echter tevens gewaarschuwd dat het aandeel van de jongeren in de wereldpopulatie de volgende periode zal inkrimpen. Uit de cijfers blijkt onder meer dat de omvang van de Afrikaanse bevolking tegen het midden van deze eeuw meer dan een verdubbeling tot ruim 2,6 miljard inwoners kan kennen. Afrika zal daarmee 57 procent van de wereldwijde bevolkingsgroei voor zijn rekening nemen. In Azië wordt een groei met 16,9 procent tot 5,2 miljard mensen verwacht. In Europa wordt daarentegen een terugval met 1,2 procent naar 736 miljoen inwoners in het vooruitzicht gesteld. In Noord-Amerika en Zuid-Amerika wordt een stijging met 20 procent tot 1,2 miljard bewoners verwacht. Oceanië tenslotte rekent op een groei met 50 procent tot 63 miljoen bewoners.

India

Nog wordt gemeld dat India tegen het midden van de eeuw met 1,7 miljard burgers de omvangrijkste bevolking van de wereld zal tellen, gevolgd door China met 1,3 miljard inwoners. Op dit ogenblik is China met 1,39 miljard bewoners nog altijd het grootste land van de wereld, terwijl India met een cijfer van 1,35 miljard op een tweede plaats staat. India zal tegen het midden van de eeuw in totaal met 323 miljoen inwoners aangroeien en daarmee ook de sterkste bevolkingsgroei van de wereld kennen, gevolgd door Nigeria (220 miljoen) en de DR Congo (134 miljoen). De grootste terugval zal daarentegen worden opgetekend in China, waar een daling met 44 miljoen mensen wordt verwacht, gevolgd door Japan (25 miljoen) en Oekraïne (9 miljoen). Ook wordt erop gewezen dat de wereld tegen het midden van deze eeuw 1,4 miljard jongeren tussen vijftien en vierentwintig jaar zal tellen. Dat betekent weliswaar een groei met 16,6 procent, maar toch zal hun aandeel in de wereldbevolking van 16 procent naar 14 procent terugvallen. Afrika zal op dat ogenblik 35 procent van de totale jongerenpopulatie van de wereld vertegenwoordigen, tegenover een actueel aandeel van 20 procent. In Ethiopië hebben de jongeren met een score van 21,8 procent op dit ogenblik het grootste aandeel in de totale populatie. Bulgarije staat wereldwijd op de laatste plaats met een aandeel van 9,1 procent. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20