‘We dragen bij aan het financieel welzijn van onze werknemers’

Met branded content van Siemens

‘Het aanvullend pensioen staat niet bovenaan op het wenslijstje van sollicitanten. Daarom geven we er zelf uitleg over met concrete voorbeelden. Ook bij onze werknemers brengen we het onderwerp onder de aandacht’, aldus Sofie Reygaert, Comp & Ben Consultant bij Siemens.

Een recente studie van Aon stelde dat het aanvullende pensioen uitgegroeid is tot een belangrijk wapen in de jacht en het behoud van talent. ‘In de praktijk zien we dat dit niet echt hoog op het wenslijstje van sollicitanten staat, zeker niet bij de jongere generatie’, relativeert Reygaert. Ze wijst erop dat potentiële werknemers het eerder als een soort evidentie zien. ‘Het is in feite een af te vinken vakje. Mocht het er niet zijn, zouden we daar wel een probleem mee hebben op de markt. Maar er is geen diepe interesse over het opzet van het plan, de mate van bijdrages of andere concrete details. Dat is jammer, er zijn immers grote verschillen in pensioenplannen’

Daarom communiceert men hier zelf transparant over bij Siemens. ‘We proberen zelf uitleg te geven over ons pensioenplan. Door te werken met concrete scenario’s en voorbeelden, trachten we duidelijk te maken welke financiële impact dit kan hebben op de betrokkene. Show me the money, als het ware.’ Zeker bij de hogere profielen en mensen met meer anciënniteit slaat die boodschap aan. ‘Hoewel ik niet zeker ben of we hier nu kandidaten mee over de streep kunnen trekken. Of omgekeerd, dat ze niet zouden kiezen voor Siemens omdat ze denken dat het pensioenplan onvoldoende is’, aldus Reygaert.

Talking about my generation

Zeker bij jongeren leeft het onderwerp niet. ‘Voor hen is dit een ver-van-mijn-bed-schow. De bedrijfswagen en andere concrete voordelen vinden jongeren veel belangrijker. Dat is natuurlijk veel tastbaarder.’ Reygaert wijst ook op een zekere gelatenheid over het onderwerp bij de jongere generaties. ‘Veel jongeren lijken er zich bij neergelegd te hebben dat er maar weinig van de huidige pensioenvoorzieningen zal overblijven tegen dat het hun beurt is’ Maar hoe dichter werknemers bij hun pensioen komen, hoe meer het onderwerp leeft. ‘Bij werknemers die richting pensioenleeftijd gaan, neemt de interesse toe aangezien het concreter wordt.’

Jongere werknemers blijven minder lang bij dezelfde werkgever. Moeten er dan meer flexibele pensioenplannen komen? ‘Je zou werknemers een potje geld kunnen geven waarmee ze zelf aan de slag kunnen, door bijvoorbeeld zelf te beleggen.’ Bij Siemens kiest men er echter voor om de touwtjes collectief in handen te houden. ‘Onze pensioenplannen blijven voor iedereen van toepassing en wij bepalen de spelregels. Dat hoort bij onze positionering als bedrijf, we willen ons in de markt zetten als een zorgdragende werkgever..’

Informeren, informeren, informeren

Siemens neemt ook stappen om werknemers te informeren. ‘Zo organiseren we regelmatig infosessies’ Daarnaast krijgen de werknemers ook updates over hun plannen. ‘Eén keer per jaar bezorgen we hen een total reward statement waarin ook de werkgeversbijdrage in de pensioenplannen wordt opgenomen en ook de verzekeraars zelf bezorgen onze medewerkers jaarlijks een overzicht aldus Reygaert

Ze stelt nog dat de communicatie over pensioenplannen nog duidelijker en transparanter kunnen. ‘De verzekeraars doen daarvoor hun best. Toch is er nog veel marge tot verbetering. De overheidspeelt ook in op meer transparantie via mypension , dat zal zeker helpen. Zelf proberen we onze werknemers zo goed mogelijk te informeren, door het zo concreet mogelijk te maken met getallen en scenario’s.’ Het algemene gebrek aan financiële opvoeding speelt eveneens een rol meent Reygaert. ‘Wij nemen onze rol op door onze medewerkers goed te omkaderen. We willen namelijk bijdragen aan het financieel welzijn van onze werknemers, vandaag én morgen’, besluit ze. 

Meer