Wat verdient een Europarlementariër? (volgens een Europarlementariër)

Nog steeds is het niet helemaal duidelijk wat Europarlementariërs nou precies ontvangen aan allerlei voorzieningen en op welke vergoedingen ze recht hebben. Veel journalisten proberen dit uit te zoeken, maar verkrijgen toch niet alle informatie. Hieronder ga ik zo objectief mogelijk uitleggen waar een Europarlementariër recht op heeft. 

Hierbij ten eerste een dikke disclaimer dat het gaat om mijn situatie als Europarlementariër. Ik ben niet lid van een fractie in het Europees Parlement, dus heb ik geen inzicht in welke potjes daar zijn aan te spreken.

1. SalarisEen Europarlementariër ontvangt een zogenaamde ‘parlementaire vergoeding’ van € 7.956,87. Van dit bedrag worden ten eerste twee verzekeringen afgetrokken. Een ongevallenverzekering à € 9,64 en een verlies- en diefstalverzekering à € 3,58.

Verder wordt over het brutosalaris een EU-belasting van € 1.746,51 ingehouden. Dat houdt in dat uiteindelijk € 6.200,72 wordt overgemaakt op de bankrekening. Europarlementariërs die in Nederland en nog een handvol landen wonen, betalen verder nog belasting net zoals iedereen tot de hoogste belastingschijf (52% met aftrek van al betaalde belasting). Zodoende krijgen EP’ers die in Nederland wonen een salaris dat vergelijkbaar is met een lid van de Tweede Kamer.

Hierbij zijn nog twee opmerkingen: als een Nederlandse Europarlementariër in België woont, betaalt hij/zij alleen de EU-belasting. Europarlementariërs ontvangen geen vakantiegeld of 13e maand (zoals Tweede Kamerleden).

2. VerblijfskostenEen Europarlementariër krijgt € 304,- voor elke dag dat hij in Brussel of Straatsburg intekent of op een andere wijze kan aantonen dat hij in het parlement aanwezig was. Dit bedrag is bedoeld voor levensonderhoud in Brussel of Straatsburg. Dit bedrag wordt dus ook uitgekeerd aan Belgische Europarlementariërs, of Europarlementariërs met een woning in Brussel.

3. ReiskostenReiskosten met de trein of vliegtuig worden vergoed volgens de werkelijk gemaakte kosten, business class vliegen of eerste klas trein. Hierbij moeten boarding passes en originele treinkaartjes worden overlegd als bewijs dat de reis daadwerkelijk is uitgevoerd.

Met de auto heeft een Europarlementariër recht op een vergoeding van € 0,49 per kilometer. Reizen van meer dan 200 kilometer moeten worden aangetoond met behulp van bonnetjes onderweg.

Hiernaast ontvangt men een reisduurvergoeding en een afstandsduurvergoeding over de afgelegde reis. Omdat ik enkel over mijn eigen gegevens beschik kan ik niet aangeven hoeveel dat voor andere parlementariërs is, maar voor mij geldt dat als ik per trein van Den Haag naar Brussel vice versa ga, dan ontvang ik aan reisduurvergoeding € 152 en aan afstandsduurvergoeding € 73,58. Dit bedrag komt dus bovenop de vergoeding voor de treintickets.

Ook heeft een EP’er recht op 24 ritten die vergoed worden (per trein, boot of vliegtuig) in de lidstaat waar hij/zij verkozen is.

Verder heeft een EP’er recht op jaarlijks een bedrag voor eigen georganiseerde ‘officiële’ reizen van € 4243. Delegatiereizen, commissiereizen en fractiereizen uit andere potjes betaald. 

4. PersoneelskostenEen Europarlementariër heeft recht op een bedrag van € 21.209 per maand om uit te geven aan personeelskosten, daaruit worden de salarissen betaald van (lokale) medewerkers of stagiaires en hun eventuele dienstreizen.

Sommige Europarlementariërs hebben 10 medewerkers, sommige 1, of geen en sommige hebben familieleden in dienst. Medewerkers treden officieel in dienst van het Europees Parlement, maar op aanwijzing van het EP-lid. Slechts een medische test is vereist. 

5. Budget 400Dit is een budget dat intern Budget 400 wordt genoemd en is bedoeld voor allerhande zaken als literatuur, conferenties, onderzoeken, diners met journalisten etc. Voor iemand die geen lid is van een fractie is dat bedrag jaarlijks € 45.388. Voor dit budget is financiële verantwoording verplicht. 

6. Algemene onkostenvergoedingDit is een maandelijks bedrag van € 4.299 waar een Europarlementariër recht op heeft. Dat bedrag is bedoeld voor kantoorbenodigdheden, telefoonkosten en bijvoorbeeld onkosten in verband met huren van kantoorruimte in het thuisland. Maar er zijn ook Europarlementariërs die het gebruiken voor andere zaken. Zo stelt de Vlaamse EP’er Ivo Belet (EVP) dat hij dat bedrag gebruikt voor zijn herverkiezing. Voor dit budget is geen financiële verantwoording verplicht.

Hierbij moet wel worden gesteld dat het budget niet automatisch wordt overgemaakt. Het wordt gestort op verzoek van de Europarlementariër. Deze kan er ook voor kiezen om slechts een gedeelte overgemaakt te krijgen (PVV) en er zijn Europarlementariërs die wat ze overhouden weer terugstorten (SP).  

7. OpleidingskostenJaarlijks heeft een Europarlementariër recht op € 5000 aan kosten voor taalcursussen en € 1500 voor informaticacursussen. 

Totaal heeft een Europarlementariër aan de budgetten 4,5,6,7 jaarlijks zo’n € 77.396 te besteden. 

8. Wachtgeld Een Europarlementariër heeft na zijn mandaat recht op minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden salaris (100%), afhankelijk van het aantal jaren dat hij/zij in het parlement heeft gezeten.

9. OuderdomspensioenElke Europarlementariër bouwt per jaar 3,5 % pensioen op, met een maximum van 70%. Na 5 jaar heeft een Europarlementariër dus al een pensioen opgebouwd van € 1392 (7.956,87*0,035*5).  Dit pensioen gaat lopen vanaf de 63e leeftijd.

10. Overige pensioenenEr bestaan verder nog voorzieningen voor nabestaandenpensioen, wezenpensioen en invaliditeitspensioen. Het ligt aan het soort pensioen, maar de minimale uitkering is tussen de 30% en 35% tot een maximale uitkering tussen de 60% en 70% van het salaris van de Europarlementariër, gebaseerd op het aantal dienstjaren. 

11. VerzekeringenEuroparlementariërs hebben recht op een ziektekostenverzekering en een diefstal- en verliesverzekering tijdens hun mandaat.

12. OverigeEuroparlementariërs mogen gratis eerste klas door heel België treinen en er zijn in Brussel en Straatsburg auto’s met chauffeur aanwezig voor vervoer van en naar het Europees Parlement.

AfsluitingDe lijst hierboven bevat alles wat ik boven tafel heb kunnen krijgen. Zoals ik in mijn disclaimer aangaf, zullen er binnen de fracties wellicht nog meer potjes te vinden zijn. Ik ben zo objectief mogelijk gebleven, omdat ik vind dat iedereen zijn eigen conclusies moet kunnen trekken, maar dan wel op basis van volledige transparantie.  

De tekst is erg lang geworden. Maar ja, een Europarlementariër verdient krijgt dan ook wel erg veel.

De auteur Daniël van der Stoep is partijvoorzitter van Artikel 50.
Artikel 50 is een politieke partij die in 2011 is opgericht door de Nederlandse Europarlementariër Daniël van der Stoep. De naam Artikel 50 komt van artikel 50 in het Verdrag van Lissabon dat de Lidstaten de mogelijkheid geeft uit de Europese Unie te treden. Artikel 50 zal in 2014 deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij is fel gekant tegen de Europese Unie en de euro en is verder een seculiere Libertarische partij die af wil van geloven/ideologieën in het publieke domein. Zie: www.artikel50.nl.
Deze column verscheen eerder op De Dagelijkse Standaard en wordt hier met toestemming overgenomen