Wat verandert er in februari voor jouw geld?

Zoals altijd brengt een nieuwe maand een resem veranderingen met zich mee. Zo zullen onder meer de mensen die pendelen met de trein voortaan meer moeten betalen voor hun vervoersticket. Wat verandert er nog meer?

NMBS verhoogt tarieven

Pendelen met de trein wordt duurder. Elk jaar sleutelt de NMBS in februari aan de tarieven. Zo worden de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen 2,14 procent duurder. De andere tarieven stijgen met gemiddeld 1,14 procent. Voor een standaardticket betaal je voortaan 1,63 procent meer. De tienrittenkaart Standard Multi (vroeger Rail Pass) wordt 1 euro duurder en zal 84 euro kosten in de app en 87 euro op papier.

De vervoersmaatschappij raakt wel niet aan de prijzen van vrijetijdsproducten voor jongeren en senioren. De NMBS wil naar eigen zeggen de trein op die manier aantrekkelijker houden voor vrijetijdsreizigers. Denk bijvoorbeeld aan het Youth Ticket, Youth Multi (vroeger Go Pass), Youth Holidays en Senior Ticket.

De prijs van de papieren ‘Local Multi’, bedoeld voor korte afstanden binnen een bepaalde zone, wordt zelfs verlaagd met 1 euro. Dat tarief wordt gelijkgeschakeld met de digitale versie, die 27 euro kost voor tien ritten.

Tot slot worden ook de Brupass en Brupass XL, vervoersbewijzen van NMBS, De Lijn, MIVB en TEC die in en rond Brussel bij de vier operatoren gebruikt kunnen worden, duurder. Voor de Brupass XL, die in en rond Brussel geldig is, wordt één ritje duurder: van 3 naar 3,1 euro. Een tienrittenkaart wordt 1 euro duurder en kost nu 21 euro.

Uitbreiding “recht om vergeten te worden”

Er is goed nieuws voor de ex-kankerpatiënten. Verzekeraars mogen bij een aanvraag voor gewaarborgd inkomen niet langer rekening houden met een kankeraandoening waarvan de behandeling al meer dan tien jaar geleden succesvol is afgerond. Dat wordt mogelijk gemaakt dankzij een bindende gedragscode die werd opgesteld door de sectorfederatie Assuralia. Sinds februari 2020 bestaat zo’n “recht om vergeten te worden” ook al voor ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering willen afsluiten.

Dat neemt niet weg dat de aanvrager alsnog de ziekte moet verrmelden bij zijn/haar aanvraag. Assuralia merkt ook op dat tijdens deze periode van tien jaar geen herval mag hebben plaatsgevonden. Daarenboven mag de kandidaat-verzekerde tijdens die tien jaar niet arbeidsongeschikt zijn geweest ten gevolge van zijn kankeraandoening.

Hogere vergoeding telewerk

Wie thuiswerkt, ziet een aantal kosten stijgen, zoals het elektriciteitsverbruik. Om die kosten te compenseren, kan je een thuiswerkvergoedering krijgen. Sinds oktober was een vergoeding van 132,07 euro per maand vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 134,71 euro. Hou er wel rekening mee dat zo’n thuiswerkvergoeding niet verplicht is.

Bovenop die vergoeding kan je ook in aanmerking komen voor een vergoeding voor het gebruik van een eigen pc (20 euro/maand), een eigen internetverbinding (20 euro/maand), een eigen computerbeeldscherm en/of printer/scanner (maximaal 10 euro/maand).

Recht op deconnectie

Tot slot mag de werkgever vanaf deze maand ambtenaren niet meer bellen na de werkuren. Dat staat in een omzendbrief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde recht op deconnectie. De regering zal dit jaar ook nog een soortgelijke regeling proberen uit te werken voor de privésector.

Een ambtenaar mag enkel nog buiten de werkuren gecontacteerd worden voor uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. In de omzendbrief staat ook dat een federale ­ambtenaar geen nadelen mag ondervinden wanneer die ­buiten de normale arbeidstijd de telefoon niet beantwoordt of werkgerelateerde berichten niet leest.

(am)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.